Ringhals 4, en av Sveriges kärnkraftsreaktorer, har varit ur drift sedan natten till onsdag på grund av en avvikelse i en av anläggningens ånggeneratorer. Återstarten av reaktorn, som initialt planerades att äga rum sent på torsdag kväll, har nu skjutits upp till lördag kväll enligt Anna Collin på Ringhals presstjänst.

“Vi behöver ytterligare två dygn för att göra en felsökning,” säger Collin.

Detta försenade återstarten av Ringhals 4 kan påverka elpriserna i Sverige. Eftersom kärnkraften spelar en betydande roll i landets elproduktion och en annan reaktor, Olkiluoto 3 i Finland, också är ur drift, har detta skapat en situation med minskad tillgång på el. Som en följd av detta steg elpriserna på torsdagen till det tredje högsta sedan årsskiftet enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.

Det kalla vädret och den låga vindkraftsproduktionen har också bidragit till den ökade efterfrågan på el, vilket i sin tur pressat upp priserna. Ringhals 3 och 4 svarar tillsammans för 12–13 procent av den totala elproduktionen i Sverige, vilket understryker deras betydelse för landets energiförsörjning.

Anna Collin framhåller att de arbetar intensivt för att åtgärda problemet och få Ringhals 4 i drift igen. Samtidigt är Ringhals 3 fortfarande i produktion som vanligt och bidrar till att täcka en del av elbehovet.

Det återstår att se hur långvarig påverkan detta avbrott i kärnkraftsproduktionen kommer att ha på elpriserna och den svenska elmarknaden. Situationen understryker vikten av en mångsidig och robust energimix för att säkerställa en stabil elförsörjning, särskilt under perioder med avvikelser i kraftproduktionen från olika källor.