Konsumentombudsmannen (KO) har utfärdat ett förbud mot Rocker AB gällande deras sätt att marknadsföra krediter. Beslutet syftar till att skydda konsumenter från missledande information om de ekonomiska konsekvenserna av att teckna krediter. Detta steg togs efter att Rocker AB använt marknadsföringsmetoder som anses vilseledande, vilket kan leda till att konsumenter fattar oöverlagda beslut om att binda sig för en kredit.

Måttfullhetskrav enligt konsumentkreditlagen

Enligt konsumentkreditlagen är det nödvändigt att iaktta måttfullhet vid marknadsföring av krediter. Rocker AB, som verkar som en kreditförmedlare, har särskilt kritiserats för att ha erbjudit 200 kronor till konsumenter under premisserna att de kan sänka deras räntor genom sina tjänster. Denna typ av marknadsföring har bedömts vilseleda konsumenter genom att ge intrycket att en lägre ränta är den enda viktiga faktorn vid val av lån.

Sanktioner och följdåtgärder

Som en del av förbudet har KO förknippat ett vite på 900 000 kronor. Detta vite är en form av straffavgift som kan utdömas om Rocker AB inte följer förbudet. Det är värt att notera att företaget redan har upphört med den kritiserade marknadsföringen, vilket kan ha påverkat beslutet om vitets storlek.