Regeringen önskar att fler svenskar ska få chansen att förverkliga sina drömmar om att bo i småhus. Därför har de givit Boverket i uppdrag att undersöka var det finns möjlig mark för att bygga småhus och hur förutsättningarna för småhusbyggande varierar i olika delar av landet. Detta innebär att de kommer att kartlägga tillgänglig mark för småhus och granska hur kommuner tillhandahåller tomter för småhusprojekt.

– Människors behov och efterfrågan ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. En övervägande majoritet av svenskarna vill bo i småhus. Samtidigt utgör småhusen en mindre del av nybyggnationen i Sverige. Ett steg mot ett ökat småhusbyggande är att inhämta mer kunskap om orsakerna till att situationen ser ut som den gör, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Boverkets uppdrag inkluderar att identifiera lämplig mark för småhus och utvärdera om det är ekonomiskt försvarbart att bygga där. De kommer också att analysera var olika typer av småhus byggs och vilka företag som är ansvariga för byggprocessen, samt hur kommuner främjar småhusbyggande.

Regeringen har tidigare signalerat att de kommer att presentera ett förslag i budgetpropositionen för 2024 som syftar till att uppmuntra kommuner att öka sin planberedskap för småhus.