Förväntningarna stiger – slår historiskt genomsnitt

Enligt SEB:s Bostadsprisindikator fortsätter stämningen på den svenska bostadsmarknaden att förbättras; med ett värde på 39 i april har den nu överstigit det historiska genomsnittet. Återhämtningen liknar trenden i konsumentförtroendet, men utvecklingen följer också det historiska mönstret med högre volatilitet för indikatorn.

Bostadsprisindikatorn från SEB fortsatte uppåt i april till 39, upp från 32 i mars, vilket var nästan precis på det historiska genomsnittet. Indikatorn har nu stigit fem månader i rad. Tittar man på tidigare data brukar sådana oavbrutna perioder av högre värden normalt sett avta här (med två undantag). Historien pekar därför på en snar korrigering av indikatorn. Men med tanke på att indikatorns värde fortfarande är långt från sina historiska toppar och det finns utsikter för lägre räntor och minskad press på hushållens ekonomi under de kommande månaderna, tyder mycket på att eventuella korrigeringar skulle vara kortlivade innan indikatorn återigen förbättras.

Majoriteten förväntar sig högre priser

Detaljer visar att fler respondenter förväntar sig att priserna kommer att stiga (från 48 % till 52 %) och färre förväntar sig att priserna ska sjunka (från 16 % till 13 %). Jämfört med historiska mått är andelen som förväntar sig högre priser nu på genomsnittet, vilket kanske antyder att det finns utrymme för en ännu högre siffra framöver. Andelen som förväntar sig prisfall är under genomsnittet.

De senaste prisuppgifterna målar fortfarande upp en bild av priser som rör sig sidledes, med något olika dynamik beroende på om man ser till de faktiska siffrorna eller justerar för säsongsvariationer. Mäklarstatistiks bostadsprisdata för mars släpps imorgon (9 april). Historien säger oss att bostadspristrender och Bostadsprisindikatorn vanligtvis rör sig åt samma håll (d.v.s. priserna börjar vända uppåt på längre sikt). Ränteförväntningarna har fallit, även om de som svarat har sänkt sin syn på styrräntan endast måttligt jämfört med SEB:s prognos för det kommande året. Det är inte konstigt, eftersom undersökningar som denna ofta har begränsade framåtblickande egenskaper.

Skuldkvoten förblir hög under en tid

Även om styrräntan kommer att sjunka, kommer det att ta tid innan hushållens faktiska bolånekostnader minskar på ett meningsfullt sätt. Och även om bostadspriserna har fallit cirka 10 % från toppen i början av 2022, ligger priserna fortfarande cirka 15 % över nivån före pandemin 2019. Och även med vår prognos från Riksbanken kommer bolåneräntorna att vara avsevärt högre än 2019 under de kommande åren. Därför kommer skuldkvoten att förbli hög och bör ha en dämpande effekt på bostadspristrenden. Utbudet av bostäder till salu förblir historiskt högt, vilket också bidrar till osäkerheten om pristrenden för resten av året. Folk är vanligtvis på båda sidor av transaktionen (d.v.s. de säljer och köper ett nytt hem under samma period), men det stora utbudet tyder på att köpare kan ha mer tid att fatta beslut än säljare, vilket återigen är ett tecken på att överdrivna prisökningar är osannolika.

SEB fortsätter att tro att den närmaste tidens bostadspristrend kommer att vara sidledes, även om med en liten lutning uppåt. Effekten på hushållens ekonomi från lägre bolåneräntor bör vara starkare 2025 och kommer därför att ha en mer positiv inverkan på priserna då.

Källa: SEB Research – Här kan du läsa hela rapporten på engelska inklusive grafer.