Säkrar 15 MSEK för att accelerera i Europa

Svenska fintechbolaget Deedster, som förser finansiella institutioner med digitala verktyg för att öka klimatmedvetenhet och minska klimatavtryck, har säkrat en investering på 15 MSEK för att fortsätta sin tillväxtresa. Investeringsrundan leds av riskkapitalbolaget Wellstreet, som kommer att stödja Deedster i deras satsning på den europeiska marknaden.

Klimatengagemang genom digital innovation

Deedster når idag miljoner användare i över 50 länder genom sin SaaS-lösning, som integreras i bankernas egna digitala plattformar. Plattformen innehåller en avancerad klimatkalkylator som visar individers klimatavtryck baserat på bland annat transaktionsdata. Denna data används för att ta fram insikter, kunskap och individanpassade rekommendationer på klimathandlingar som sammantaget minskar individens egna utsläpp och skapar klimatengagemang.

Nödvändighet i en reglerad värld

Bolagets tjänster har blivit alltmer nödvändiga mot bakgrund av ökade regulatoriska krav, såsom CSDR-lagstiftningen, men också för att möta konsumenters allt högre krav på hållbarhetsdata och personlig guidning. Bland Deedsters kunder finns idag branschledare som SEB, Radicant Bank, Contovista, Swiss Re, AXA och Zurich.

Resan började 2016

Deedster grundades 2016 av fintechveteranerna Niclas Persson, Anders Åkerlund och Monika Martinsson samt hållbarhetsexperten Daniel Dellham. Med den nya investeringen på 15 miljoner kronor, med Wellstreet som huvudinvesterare, förbereder sig bolaget för nästa tillväxtfas. Kapitalet kommer att användas för att ytterligare stärka Deedsters plattform och för att accelerera i Europa, med fokus på större finansiella institutioner och neobanker.

Kommentarer från ledningen

Niclas Persson, VD och grundare av Deedster, kommenterar:

“Vårt fokus nu är tillväxt och att ytterligare stärka vår plattform. Wellstreets erbjudande går bortom finansiering. Vi delar samma värderingar, och med deras hands-on approach och starka expertis inom fintech gör det dem till en mycket attraktiv partner.”

Armando Coppola, fondförvaltare och partner på Wellstreet, tillägger:

“Deedsters teknik kommer att bli en standard för bankkunder inom några år. Teamet har utvecklat en imponerande produkt som korsar fintech och impact genom att nyttja kundernas transaktionsdata för att visualisera deras klimatavtryck. Bankerna har en unik position när det gäller att uppmuntra till mer miljövänlig konsumtion, och de som använder Deedsters tjänster har redan visat imponerande resultat.”

Med denna starka investering och strategiska partnerskap är Deedster väl positionerat att fortsätta driva på klimatomställningen genom innovation och samarbete inom fintech-sektorn.

Fakta

Det här innebär CSRD-direktivet

Direktivet innebär att företag och organisationer kommer att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som heter European sustainability reporting standards (ESRS). Den nya standarden ska mynna ut i jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information från företagen om på vilket sätt de påverkar människor, miljön och klimatet. Rapporteringen kommer att öka transparensen och jämförbarheten eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver.