Efter en utredning av Konkurrensverket har Finnair åtagit sig att inte längre begränsa hur onlineresebyråer marknadsför rabatterade priser på deras flygbiljetter. Detta kommer att lösa de konkurrensproblem som Finnairs agerande befarades ha orsakat, och Konkurrensverket har därför beslutat att lägga ned sin utredning. I ett pressmeddelande från Konkurrensverket framgår det dock att Finnair hotas med vite om de skulle bryta mot sitt åtagande.

Anmälan om Finnairs agerande kom in till Konkurrensverket under 2020. Enligt anmälan påstods flygbolaget ha förhindrat onlineresebyråer från att marknadsföra rabatterade erbjudanden på Finnairs flygbiljetter till kunder som sökte resor på internet. Om resebyråerna inte anpassade sig efter kraven drog Finnair in deras rättigheter att sälja flygbiljetter för bolaget.

Efter att ha utrett Finnairs agerande har Konkurrensverket kommit fram till att onlineresebyråerna inte kan betraktas som agenter enligt konkurrenslagstiftningen. Det innebär att de är “oberoende ekonomiska aktörer som har rätt att bestämma sina egna priser”.

Under utredningens gång har flygbolaget frivilligt åtagit sig att ändra sitt beteende och sluta begränsa onlineresebyråerna. Detta har resulterat i att Konkurrensverket nu avslutar utredningen eftersom den misstänkta konkurrensbegränsningen kommer att upphöra.

“Att Finnair nu åtar sig att ändra sitt beteende innebär att det i framtiden kommer att finnas större utrymme för priskonkurrens. Detta gynnar både onlineresebyråer och konsumenter”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i pressmeddelandet.

Åtagandet gäller i fem år och beslutet är förenat med ett vite. Detta innebär att om Finnair bryter mot sitt åtagande kan de bli tvungna att betala en ekonomisk sanktion.

Beslutet att inte längre begränsa onlineresebyråerna är en positiv utveckling för resebranschen och konsumenterna. Det ökar konkurrensen och ger fler möjligheter till att hitta rabatterade priser på flygbiljetter. Förhoppningsvis kommer andra flygbolag också att följa efter Finnairs exempel och undvika att begränsa onlineresebyråernas marknadsföring av sina produkter. Detta skulle främja en sund konkurrens och gynna konsumenterna i sin strävan efter prisvärda resor.