Regeringen bedömer att det inte finns någon omedelbar fara för att samhällsviktiga fastigheter ska säljas till olämpliga ägare. Dock är staten beredd att agera om säkerhetsintressen påverkas, enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

”Den här regeringen kommer alltid att vidta åtgärder för att upprätthålla finansiell stabilitet, skydda skattebetalarnas pengar och värna om viktiga intressen, inklusive Sveriges säkerhet”, säger han.

Han deltog i en riksdagsdebatt om ägandet av samhällsviktiga fastigheter på fredagen.

Bakgrunden är att den höga räntenivån har satt press på marknaden för kommersiella fastigheter. Till exempel kan fastighetsbolaget SBB bli tvungna att sälja sin portfölj, som inkluderar skolbyggnader, stadshuset i Borlänge och regementslokaler i Falun.

Det finns oro för att känsliga och samhällsviktiga fastigheter hamnar hos olämpliga ägare.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har krävt att regeringen snabbt utreder om staten ska ha företrädesrätt att återköpa fastigheter från det krisande fastighetsbolaget SBB.

I riksdagsdebatten uppmanade Wykman till lugn.

”SBB har själva meddelat att de inte avser att sälja fastigheter till någon fastighetsägare som inte accepteras av hyresgästerna”, sa han.

Wykman tillade att om staten behöver agera, bör det inte ske på ett sätt som ytterligare ökar oron på fastighetsmarknaden.

”Förslag som uppfattas som tvångsförsäljningar är inte i Sveriges intresse. Den här marknaden behöver så mycket lugn och ro som möjligt just nu”, sa han.

När det gäller skyddet av svenska säkerhetsintressen har regeringen lagt fram ett lagförslag om ett nytt granskningssystem för att kunna stoppa utländska direktinvesteringar eller förvärv av svenska företag. Lagen förväntas träda i kraft den 1 december.

Regeringen utreder också förslag om en statlig förköpsrätt som syftar till att skydda totalförsvaret, till exempel om det finns en olämplig köpare för en fastighet i ett försvarsmässigt känsligt område.

Däremot har utredningen om förköpsrätt för kommunerna, till exempel för förvärv av nyckelfastigheter för att underlätta samhällsomvandling och motverka segregering, lagts ned. Detta fick Wykman kritik för från oppositionen i riksdagsdebatten.