EU-kommissionen vill inleda medlemskapsförhandlingar för Ukraina

EU-kommissionen planerar att inleda förhandlingar om Ukrainas medlemskap i EU inom en snar framtid, enligt en rapportering från Financial Times. Källor till tidningen avslöjar att kommissionen redan idag kommer att tillkännage att Ukraina har uppfyllt de kvarstående kriterierna för medlemskap, vilka inkluderar framsteg inom antikorruptionsinsatser och skydd av minoritetsspråk.

Förhandlingar för att undvika blockering

EU har som mål att påbörja förhandlingarna redan i juni för att undvika att frågan stannar av när Ungern tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd från Belgien den 1 juli. Ungern har uttryckt motstånd mot ett ukrainskt EU-medlemskap, med hänvisning till sitt missnöje med Ukrainas behandling av den ungerska minoriteten inom landet.

Moldavien får också grönt ljus

Samtidigt som Ukraina får grönt ljus för medlemskapsförhandlingar, rapporterar Financial Times att även Moldavien kommer att få klartecken för att påbörja sina förhandlingar om EU-medlemskap. Georgien, ett annat kandidatland, förväntas dock få vänta längre, särskilt efter att landet nyligen antagit en kontroversiell lagstiftning inspirerad av Ryssland, vilket har väckt farhågor inom EU.

Nästa steg: Medlemsländernas godkännande

Efter EU-kommissionens tillkännagivande återstår det för EU medlemsländer att ge sitt godkännande. Medlemskapsförhandlingarna förväntas bli en utdragen process, och ett faktiskt medlemskap för både Ukraina och Moldavien ligger sannolikt flera år fram i tiden.

Denna utveckling markerar ett viktigt steg för både Ukraina och Moldavien i deras strävan efter EU-medlemskap och speglar EU fortsatta engagemang för att stödja dessa länder på deras väg mot integrering i den europeiska gemenskapen.

Ukraina ansökte om EU-medlemskap i februari 2022 och beviljades status som kandidatland i juni 2022. I december 2023 beslutade EU-ländernas ledare att inleda anslutningsförhandlingar.