Från och med den 1 januari 2024 sker en viktig förändring i hanteringen av inkassoföretag i Sverige. Finansinspektionen (FI) tar över ansvaret för tillsynen av dessa företag från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Detta innebär en övergång i hur inkassoverksamhet regleras och övervakas. Det framgår av Finansinspektionens hemsida.

Nytt tillstånd för kreditförvaltare

I samband med FI:s övertagande införs även ett nytt tillstånd för kreditförvaltare. Detta påverkar företag som hanterar nödlidande kreditavtal, ett område som tidigare inte varit lika strikt reglerat.

Konsumenters rättigheter

Konsumenter som tidigare kunnat vända sig till IMY med klagomål om inkassoföretagens agerande, kommer nu att kunna kontakta FI för att rapportera eventuella fel och brister. Detta ger konsumenterna en ny väg för att säkerställa att inkassoföretagen följer lagar och regler.

Fortgående giltighet av tidigare tillstånd

Inkassoföretagen som redan har fått tillstånd från IMY kommer inte att påverkas direkt av denna förändring. Deras tillstånd kommer att fortsätta att gälla enligt de beslut som IMY fattat tidigare. Detta skapar en smidig övergång för befintliga företag inom branschen.

Nya avgifter och tillsynsavgifter

Med FI:s övertagande kommer även nya avgifter för inkassoföretagen. De kommer att behöva betala tillsynsavgifter till FI från och med 1 januari 2024, samt avgifter för ansökningar när de behöver förnya sina tillstånd.

Övergångsperiod för kreditförvaltare

För de företag som för närvarande bedriver verksamhet inom förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal, under ett tillstånd för inkasso, kommer det att införas en övergångsperiod. Denna period sträcker sig till den 29 juni 2024, under vilken dessa företag måste ansöka om och erhålla det nya tillståndet för kreditförvaltning.

Sammanfattning

Dessa förändringar markerar en betydande omstrukturering av regelverket kring inkassoverksamhet och kreditförvaltning i Sverige. Med FI vid rodret förväntas en mer centraliserad och effektiv tillsyn, vilket potentiellt kan leda till bättre skydd för konsumenter och mer enhetliga standarder inom branschen.