Ett steg mot minskad överskuldsättning

Finansinspektionen (FI) har i ett remissvar till regeringen uttryckt sitt stöd för ett förslag om att ta bort möjligheten till ränteavdrag för lån utan säkerhet, även kända som blancolån. Denna åtgärd syftar till att minska den finansiella belastningen på hushåll genom att avskräcka från att ta högkostnadslån som kan leda till överskuldsättning.

Förändring för alla typer av säkerheter

I sitt remissvar klargör FI att de ser generella fördelar med ett sänkt ränteavdrag, oavsett vilket objekt som används som säkerhet. De menar att förslaget att slopa ränteavdraget kommer att bidra till en mer hållbar ekonomisk situation för individerna samt för samhället i stort.

Potential att minska skuldsättning

Genom att försvåra möjligheten att göra ränteavdrag blir det dyrare att ta blancolån, vilket FI tror kan påverka konsumenters lånebeteende. FI:s generaldirektör Daniel Barr förklarar att detta kan leda till att konsumenter väljer bort de dyrare och mer riskfyllda låneformerna, vilket i sin tur minskar risken för att personer hamnar i skuldfällor.

Behov av en övergångsperiod

Trots stödet för förslaget understryker FI att regeringen bör överväga en längre avtrappningsperiod än de två år som initialt föreslagits. Detta för att mildra effekterna för de hushåll som redan har befintliga lån. En sådan period skulle ge dessa hushåll mer tid att anpassa sig till de nya förhållandena utan att drabbas av omedelbara ekonomiska svårigheter. FI föreslår även att regeringen överväger att enbart tillämpa de nya reglerna på lån som tas efter det att lagändringen trätt i kraft, för att undvika ytterligare belastning på redan skuldsatta hushåll.

Sammanfattning

FI:s ställningstagande är tydligt; ett slopat ränteavdrag för blancolån skulle kunna leda till en sundare lånekultur och minska risken för att individer hamnar i ekonomiska svårigheter. Genom att genomföra detta stegvis och med eftertanke kan övergången göras smidig för alla inblandade. Det återstår att se hur regeringen kommer att hantera de punkter som FI har lyft fram, men initiativet välkomnas som ett positivt steg i rätt riktning.