Finansinspektionen (FI) inleder en granskning som avser Alectas riskhantering, det framgår enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Undersökningen avser Alectas riskhantering med fokus på mätning av investeringsrisker. Syftet med undersökningen är att granska om Alecta har efterlevt externa och interna regler med utgångspunkt i investeringarna i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank.

Granskning inleds för att undersöka Alectas riskhantering, med särskilt fokus på hur de mäter investeringsrisker. Målet med denna granskning är att utvärdera om Alecta har följt externa och interna riktlinjer i samband med deras investeringar i tre amerikanska regionbanker – Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank. Totalt har Alecta förlorat 20 miljarder kronor på de tre investeringarna.

Alecta har tidigare sagt att att förtroendet måste återställas, som ett steg i att åtgärda förtroendet har aktieförvaltningschefen Liselott Ledin behövt lämna sin tjänst. En stund efter det tvingades även vd:n Magnus Billing lämna.

Läs mer om Alecta här.