Fastighetsbolaget SBB, har vanligtvis avstämningsdagar för utdelning till A- och B-aktieägare den sista vardagen varje kalendermånad. Men på grund av att årsstämman hölls den sista vardagen i april, föreslog styrelsen i stämmokallelsen att avstämningsdagen för april månad skulle skjutas upp till den 9 maj 2023.

Detta beslutades efter bolagsstämman den sista vardagen i april. Som en följd av ändringen kommer stamaktieägare inte att få sin månadsutdelning på 0,12 SEK förrän den 12 maj.

Felaktig information har rapporterats av nätmäklare som Avanza och Nordnet, vilket har orsakat förvirring bland investerare. Detta påminner om vikten av att ha uppdaterad och korrekt information om sina investeringar.