Franska François-Charles Oberthur (FCO) har lagt ett bud på Rolling Optics, detta framgår enligt ett pressmeddelande. Rolling Optics, noterade på Nasdaq First North Growth Market stängde vid 25,95 öre på fredagen och handlas idag upp till drygt 71 öre i skrivande stund, efter att CFO lagt ett uppköpsbud på samtliga emitterade aktier och teckningsoptioner. Rolling Optics har under en längre tid varit kurspressad och på tre års sikt är aktiekursen ner närmare 90 procent.

FCO erbjuder 75 öre per aktie, 2,97 SEK per preferensaktie samt 22,5 öre per teckningsoption i Rolling Optics. I jämförelse med fredagens stäningskurs innebär erbjudandet en budpremie om 188 procent. Uppköpserbjudandet värderar Rolling Optics till 189 MSEK.

Acceptperioden i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 17 januari 2023 och avslutas omkring den 7 februari 2023. Utbetalning av likvid beräknas ske omkring den 14 februari 2023.

Thomas Savare, VD för François-Charles Oberthur SAS, kommenterar erbjudandet:
“Vår vision är att fortsätta investera i världsledande säkerhetsteknologi. Vi är väl medvetna om det långsiktiga perspektivet och de omfattande resurser som krävs för att utveckla och främja en sådan omvälvande teknologi till slutkund. Vi önskar att, som framtida aktieägare, ha möjlighet att bidra till Rolling Optics framsteg genom att tillhandahålla finansiella resurser och branschkunskap. FCO:s Erbjudande lämnas till en attraktiv premie och ger Rolling Optics aktieägare möjlighet att få sitt vederlag i kontanter på ett enkelt sätt.”

Rolling Optics grundades 2005 har sedan dess utvecklat och patenterat teknologi inom det mikrooptiska området. Den egenutvecklade teknologin appliceras inom tre områden – Brand Security, High Security och Brand Identity. Rolling Optics produkter skyddar bland annat varumärken från förfalskningar