Stigande priser och stark efterfrågan

Den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån i Spanien visar på tydligt stigande priser och en stark efterfrågan på marknaden, det framgår av ett pressmeddelande. “Om man som svensk allvarligt funderar på fastighetsköp i Spanien, så är min samlade bedömning att det är nu det skall ske,” kommenterar Jonas Frykman, franchisetagare på Fastighetsbyrån i Albir.

Svenskarnas intresse för bostäder i Spanien

I Mäklarpanelen Spanien från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag i Spanien, har 34 av företagets mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och Barcelona svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu. På frågan ”Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu?” blev snittet 3,33 på en skala mellan 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark). Detta kan jämföras med 3,53 i april och 2,74 i juli 2023. Efterfrågan från svenskar har alltså sjunkit något jämfört med april men ökat tydligt sedan juli 2023.

“Svenskarna är alltid intresserade av bostäder i Spanien med sin värme och solgaranti. De senaste månaderna har vi dock märkt av att fler är köpklara och villiga att ta steget att göra ett bostadsköp, tack vare ränteutvecklingen. Svensk köpare fortsätter att efterfråga kvalitet och är inte villiga att köpa billiga bostäder med lägre standard. Men konkurrensen är hård från både spanjorer och flera andra köpstarka nationaliteter just nu,” säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

Räntesänkningar driver efterfrågan

Efter räntesänkningen i Sverige i våras så har efterfrågan från svenskar ökat markant. “Tyskar och spanjorer är också starka målgrupper här på Mallorca,” säger Mattias Rosenlund, franchisetagare och mäklare på Fastighetsbyrån Palma de Mallorca.

En fördelaktig marknad för säljarna

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,12 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), vilket indikerar ett övertag för säljarna på marknaden. Detta kan jämföras med 6,29 i april och 5,66 för ett år sedan.

Tydligt stigande priser

På frågan ”Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?” svarade 76 % av mäklarna att priserna stiger, medan 24 % rapporterade stillastående priser. Dessutom tror 67 % av mäklarna att priserna kommer att fortsätta stiga under 2024, och inga tror på en prisnedgång.

“Marknaden drivs av starka euro-kunder från Europa som håller försäljning och priser uppe. Om man som svensk allvarligt funderar på fastighetsköp i Spanien, så är min samlade bedömning att det är nu det skall ske. Kronan har stärkts, tre räntesänkningar är aviserade under året och utbudet är stort. Det kan vara bra läge om man vill vara först och inte vara den som hamnar sist när alla kommer,” säger Jonas Frykman, franchisetagare på Fastighetsbyrån i Albir.