Revisionsproblematik hotar bolaget

Fastighetsinvestmentbolaget Fastator befinner sig i en kritisk situation efter att revisionsbyrån PwC valt att avbryta sitt uppdrag som revisor för bolaget. Denna avhopp har lämnat Fastator utan en revisor, vilket innebär att de nu bryter mot aktiebolagslagens krav för publika aktiebolag. Trots försök att finna en ersättare har bolaget ännu inte lyckats och situationen har förvärrats, något som Di rapporterade om.

Bolagsverkets ovanliga åtgärd

Som en sista utväg har Fastators styrelse tvingats be Bolagsverket om hjälp för att finna en ny revisor. Denna åtgärd är mycket ovanlig för ett bolag noterat på Stockholmsbörsens huvudlista, vilket bekräftas av Henrik Ytterström, handläggare på Bolagsverket. Styrelsens ansökan om en ny revisor gjordes den 17 maj, samma dag som bolagets årsstämma hölls.

Frånvaro av revisor – en allvarlig situation

Bolagsverket har nu skickat ut en intresseförfrågan till tio revisionsbyråer i Stockholm i ett försök att lösa situationen. Om ingen av dessa byråer accepterar uppdraget, planeras en andra efterlysning att gå ut senare denna vecka. Skulle Fastator fortfarande stå utan revisor inom sex veckor från den 26 juni, kan processen för en tvångslikvidation påbörjas. Detta skulle innebära att bolaget upplöses, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för aktieägarna och företaget som helhet.

Kraftig nedgång i aktiekursen

Osäkerheten kring bolagets framtid har inte undgått marknaden. På onsdagen rasade Fastators aktiekurs med över 15 %. Investerare reagerar starkt på den potentiella risken för tvångslikvidation och den pågående osäkerheten kring bolagets revisionsstatus. Detta kraftiga kursfall speglar den oro som nu präglar aktieägarna och marknaden i stort.

Framtiden oviss

Fastator befinner sig i en svår situation där framtiden är högst oviss. Om bolaget lyckas finna en revisor i tid kan det potentiellt stabilisera läget och återställa förtroendet hos investerare. Men om inga åtgärder vidtas eller om ingen revisor hittas, kan tvångslikvidation bli ett faktum, vilket skulle få långtgående konsekvenser för bolagets överlevnad och dess aktieägare.