Nya regler minskar oplanerade kreditköp

I ett försök att minska antalet oplanerade kreditköp online införde den svenska regeringen 2020 nya regler för hur betaltjänster får marknadsföras. Dessa regler, som trädde i kraft den 1 juli 2020, syftade till att göra det mindre attraktivt för konsumenter att välja kreditbetalningar vid e-handel. Finansinspektionen (FI) har sedan dess granskat hur väl betaltjänstleverantörerna lyckats följa de nya bestämmelserna och konstaterar nu att andelen kreditbetalningar har minskat.

Regler för betaltjänstmarknadsföring

De nya reglerna, som infördes i lagen om betaltjänster, innebär att betalningsalternativ som innebär kredit inte får visas som första val eller vara förvalda om det finns andra betalningsmetoder tillgängliga. Det är upp till betaltjänstleverantörerna att se till att dessa regler följs. FI:s roll är att övervaka efterlevnaden och att undersöka vilken effekt reglerna har haft.

Effekt av regleringen

FI:s senaste granskning visar på en positiv utveckling. Andelen bristfälliga kassalösningar har minskat från tolv procent 2021 till fem procent. Detta tyder på att betaltjänstleverantörerna har blivit bättre på att följa lagstiftningen. Ännu viktigare är att FI observerat en minskning i andelen kreditbetalningar sedan reglerna trädde i kraft, vilket antyder att färre konsumenter väljer att handla på kredit.

– Det verkar som att konsumenterna har blivit mer medvetna om riskerna med oplanerade kreditköp, vilket bidragit till en minskning av sådana betalningar. Det är en positiv utveckling som minskar risken för överskuldsättning bland konsumenter, säger Erika Pagacz, riskexpert på FI.

Förslag på ytterligare förbättringar

Trots de positiva resultaten menar FI att konsumentskyddet kan stärkas ytterligare. En av rekommendationerna är att flytta de aktuella reglerna från lagen om betaltjänster till konsumentkreditlagen. Detta skulle utvidga skyddet till att gälla alla aktörer som erbjuder eller förmedlar krediter till konsumenter, inte bara betaltjänstleverantörer. Dessutom skulle det förenkla tillsynen då e-handlare direkt skulle kunna hållas ansvariga för hur de presenterar betalningsalternativen på sina plattformar.

Avslutande tankar

De nya reglerna har visat sig effektiva i att minska antalet oplanerade kreditköp online. Genom att ställa strängare krav på hur betalningsalternativ presenteras, har man lyckats minska attraktiviteten av kreditbetalningar. Att flytta reglerna till konsumentkreditlagen skulle kunna stärka konsumentskyddet ytterligare och säkerställa att alla aktörer på marknaden följer samma regler. Detta är ett steg i rätt riktning för att främja en sundare ekonomisk vana bland svenska konsumenter.