Sedan början av 2019 har antalet personer och företag som äger aktier på den svenska marknaden ökat. Men en ny rapport från Euroclear Sweden visar att antalet så kallade unika ägare minskade under det tredje kvartalet 2023. Samtidigt ökar dock både utländskt ägande och enskild ägarandel under samma tidsperiod.

Unika ägare inkluderar både privatpersoner och juridiska ägare. I Sverige minskade antalet privatpersoner med cirka 500 kvinnor (-0,05 %) och 3 700 män (-0,2 %) under det tredje kvartalet. Det juridiska ägandet minskade med ett 20-tal företag (-0,04 %). Denna nedgång i antalet nya ägare påminner om tidigare perioder med fallande börser, även om minskningen varierat över olika tidsperioder. Samtidigt ökade det utländska ägandet med nästan 3 300 personer (0,8 %).

– Även om minskningen av unika ägare kan tyckas liten så har den uppåtgående trenden brutits. Om detta fortsätter, i kombination med att ägandet förskjuts utomlands, påverkas ägarstrukturen och därmed kan även bilden av företagen förändras, säger Annelie Lindahl, Chief Business Officer Issuers på Euroclear Sweden.

Singelägandet på uppgång

Antalet unika ägare som enbart äger aktier i ett enda bolag har ökat med cirka 20 000 personer (1,8 %) sedan början av året. Detta är tredje kvartalet i rad med en sådan ökning. De bolag vars aktier behålls av dessa ägare inkluderar Telia, Swedbank och Ericsson (se lista nedan).

– Kombinationen av höga räntor och en slagig börs ökar intresset för att endast behålla bolag som uppfattas som stabila. Samtidigt kan det vara relevant att nämna att någon typ av historisk ombildning från början ligger bakom det stora singelägandet i flera av dessa storbolag, säger Annelie Lindahl.

Årets värdemässiga berg- och dalbana bromsar in

Statistiken från Euroclear Sweden visar även att den tidigare kraftiga värdeminskning på börsen har sakta ner. Mellan årsskiftet och slutet av mars ökade privatpersoners aktievärde med 82 miljarder kronor. Under det andra kvartalet minskade detta värde med 19 miljarder, och under det tredje kvartalet ytterligare med 75 miljarder. Totalt sett under årets första nio månader visar statistiken en sammanlagd nedgång på 12 miljarder kronor för privatpersoners aktievärde.

De 10 bolag som har flest unika ägare med ägande i endast ett bolag

Tabell: Euroclear Sweden