Uppdatering 240311
Linköpings Tingsrätt har idag beslutat om Willak AB konkurs.
Jan Axelsson, styrelsens ordförande; ” Willak har på många sätt försökt finna en lösning på fortsatt drift av bolaget. Det har gällt det omvända förvärvet vi jobbat med samt flera lösningar för en fortsatt drift. Samtidigt har hela byggbranschen gått ner och vi har i dag en fortsatt intressent på kundsidan. De uppdrag och leveranser som är riktade mot Swemet AB är inte tillräckliga för att driva bolaget vidare från styrelsens perspektiv.”

I en uppmärksammad dom från Stockholms tingsrätt har två ledande figurer inom näringslivet, far och son, dömts för grovt svindleri. Det rör sig om Jan Axelsson och hans son Martin Axelsson, båda centrala aktörer i NGM-noterade bolag. Jan Axelsson, som innehar rollen som ordförande samt är största ägare i byggunderleverantören Willak, och dessutom verkar som vd i elmätarbolaget Swemet, har mottagit den strängare delen av domslutet med två års fängelse.

Omfattande svindleri och insiderbrott

Domen avslöjar en komplex historia av vilseledande information och insiderhandel kopplad till både Willak och Swemet. Fadern, Jan Axelsson, har utöver svindleriet även dömts för grovt insiderbrott. Både Swemet och Willak, där sonen Martin Axelsson fungerar som vd, har fått sina aktier handelsstoppade och kommer att avnoteras. Denna åtgärd kommer efter en tid av misstankar och granskningar som nu resulterat i ett konkret domslut.

Reaktioner och konsekvenser

Jan Axelsson har uttryckt sin förvåning över tingsrättens beslut och avser att, tillsammans med sin advokat, granska domen närmare för att bestämma hur de ska agera framåt. Som en del av domslutet kommer även ett betydande belopp, omkring 2,5 miljoner kronor som utgör brottsligt utbyte, att förverkas från Jan Axelsson.

Martin Axelsson, å sin sida, har fått en villkorlig dom kombinerad med samhällstjänst. Trots befrielsen från anklagelserna om grovt insiderbrott bär domen tyngden av familjens sammantagna handlingar inom den finansiella sfären.

Bakgrund och förlopp

Fallet har sitt ursprung i en serie händelser som började avtäckas redan under 2021. Det centrala momentet var ett pressmeddelande från Willak, som oegentligt påstods innehålla information om nya order – information som redan var offentliggjord i bolagets bokslutskommuniké. Följden blev en kraftig ökning av aktiens värde, vilket Jan Axelsson utnyttjade för att sälja aktier till ett värde av miljonbelopp.

NGM har tidigare agerat mot Willak genom att utdöma ett vite för vilseledande informationsgivning. Detta tillsammans med senare händelser, såsom Skatteverkets konkursbegäran mot Swemet och Willaks misslyckande med att betala noteringsavgifter till NGM, har lett till att både bolagens aktier nu avnoteras.