En växande marknad för förfalskningar

I takt med att kontantbetalningarna minskar blir det allt svårare för gemene man att identifiera falska sedlar. Denna utveckling har skapat en blomstrande marknad för förfalskare. Det rapporterade SVT Stockholm om. Michael Johansson, förste forensiker vid Nationellt forensiskt centrum (NFC), understryker problemets allvar i en kommentar till SVT.

“Allt som går att tjäna pengar på är något som kriminella försöker utnyttja. Att sälja dessa falska sedlar är det bästa sättet för dem att göra det,” säger Johansson.

Statistiken talar sitt tydliga språk

Under det senaste året har antalet beslagtagna falska svenska sedlar mer än fördubblats jämfört med de fyra föregående åren, enligt siffror från Riksbanken och NFC. Denna ökning visar tydligt hur tillgänglig och avancerad teknologin för att tillverka falska sedlar har blivit.

Teknologiska framsteg underlättar förfalskning

Tidigare var den teknologi som krävdes för att skapa trovärdiga förfalskningar endast tillgänglig för ett fåtal specialiserade kriminella. Idag är situationen en annan. “Alla över skolålder har kompetens att framställa liknande sedlar,” förklarar Michael Johansson. Detta har lett till en situation där nästan vem som helst kan tillverka och distribuera falska sedlar med relativt enkla medel.

Sociala medier som distributionskanal

Kriminella utnyttjar nu sociala medier för att sälja sina förfalskade sedlar. De publicerar ofta videos där de demonstrerar tillverkningsprocessen och hur de sedan skickar sedlarna via post för att undvika polisens upptäckt. Denna öppenhet i kommunikationen och distributionen utgör en ny utmaning för brottsbekämpande myndigheter.

Brist på kontroller

Ett annat stort problem är bristen på allmänna kunskaper och kontroller. “Vi har en av de starkaste sedlarna i världen, men vi utför inte tillräckligt med kontroller,” säger Johansson. Många människor har förlorat förmågan att identifiera falska sedlar, vilket delvis beror på den minskade användningen av kontanter. Detta gör det enklare för förfalskade sedlar att cirkulera i samhället.

Åtgärder och rekommendationer

För att stävja denna växande trend av förfalskning, är det viktigt att öka medvetenheten om problemet och förbättra den allmänna kunskapsnivån om hur äkta sedlar ser ut och känns. Dessutom bör tekniska och manuella kontroller stärkas, både i handeln och av individer, för att säkerställa att falska sedlar inte accepteras som betalningsmedel.

Satsningar på utbildning och teknik kan hjälpa till att stärka försvarslinjerna mot denna typ av ekonomisk brottslighet, som inte bara hotar enskilda individer utan även hela det finansiella systemet.

Se gärna filmen hos SVT där Johansson ger tips om hur man kan upptäcka en falsk sedel.