I takt med teknologiska framsteg och finansiella innovationer har intresset för kryptovalutor vuxit markant i Sverige. En ny rapport från EY och K33 Research belyser denna trend, med särskilt fokus på den yngre generationen som huvudaktörer i denna digitala finansiella revolution. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ökande trend i ägandet av kryptovalutor i Sverige

Enligt en omfattande undersökning utförd av rådgivnings- och revisionsföretaget EY tillsammans med kryptoundersökningsföretaget K33 Research har Sverige sett en markant ökning av antalet kryptovalutaägare. Studien, som omfattade över 1000 respondenter, visar att 7 procent av svenskarna över 18 år redan äger digital valuta. Detta representerar ungefär 550 000 individer.

Anders Helseth, undersökningschef på K33 Research, kommenterar, “Kryptovaluta i Sverige är på väg mot en aldrig tidigare upplevd tillväxt. Med prisnivåer som tilltalar allmänheten har nästan två tredjedelar av de svenska kryptoägarna börjat investera i kryptovalutor efter 2019.”

Millenniegenerationen i Sverige driver kryptovalutatrenden

Det är framförallt millenniegenerationen som står bakom den växande populariteten för kryptovalutor i Sverige. Nästan hälften av kryptovalutaägarna är under 30 år, och ytterligare 40 procent av ägarna är mellan 30 till 50 år. Män är överrepresenterade i statistiken, med en andel som är tre gånger större än kvinnors.

Denna demografiska fördelning visar på ett tydligt skifte i investeringsbeteende och finansiell aktivitet bland unga svenskar. Det indikerar en kulturell förändring där digitala tillgångar och ny teknologi får ett allt större genomslag.

Framtidsutsikter och regleringar

Framtiden för kryptovalutor ser ljus ut i Sverige. Rapporten från EY och K33 Research förutspår att antalet svenska kryptovalutaägare kommer att växa till cirka 1,6 miljoner, eller ungefär 20 procent av den vuxna befolkningen, inom det närmaste decenniet.

Mads Ribe, Associate Partner på EY, understryker vikten av den här utvecklingen, “Med tanke på det positiva mottagandet och den snabba utvecklingen av kryptovalutor bland svenskar, särskilt den unga generationen, ser vi en möjlig trefaldig ökning under de kommande tio åren. Detta är en tydlig signal om en bred investeringskultur och bör tas på allvar av såväl etablerade investerare som tillsynsmyndigheter under ett år då EU:s Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) träder i kraft.”

Denna trend och dess potentiella påverkan på både den svenska ekonomin och det globala finanssystemet kommer att följas noggrant, både av nationella och internationella aktörer. Med introduktionen av nya regelverk som MiCAR, är det tydligt att kryptovalutor nu är en integrerad del av den finansiella framtiden.