Idag har Exsitec AB förvärvat, och tillträtt, 100 % av aktierna i beslutsstödsspecialisten Vimur AB. Omsättningen för Vimur uppgår till 16 MSEK med ett EBITA-resultat om 3,5 MSEK för förra verksamhetsåret som stängdes den sista april 2022.

Malmö-bolaget Vimur har ca 10 anställda som jobbar med beslutsstödslösningar från Qlik och PowerBI och har idag runt 45 kunder. Förvärvet kommer stärka Exsitecs position på beslutsstödsmarknaden i södra Sverige.

– Exsitec har länge jobbat med beslutsstöd men inte haft någon lokal beslutsstödsnärvaro i Skåne. Genom samgåendet med Vimur kommer vi ha bättre möjligheter att attrahera kunder i den regionen samtidigt som det öppnar upp för oss att attrahera ny kompetens till beslutsstödsverksamheten där, säger Anders Uddenberg affärsområdeschef på Insikt på Exsitec AB.