Omställningen från bensindrivna fordon till elbilar sker i fortsatt lavinartad takt och varannan nyregistrerad bil beräknas vara laddbar under 2022. Detta ställer höga krav på marknaden för elbilsladdare, där konsumenter har fått räkna med långa väntetider för installation av sina laddboxar. Nu ingår tech-startupen Done och laddbox-jätten Evify ett samarbete som ämnar att lösa problematiken med ledtider för elbilsladdare och på sikt leverera installationer över hela Norden.

Trots det höga intresset för omställningen till elbilar har marknaden för laddboxar varit illa förberedd och konsumenter har fått räkna med långa väntetider för installation av sina elbilsladdare, samtidigt som återförsäljare har haft problem med att hitta behöriga installatörer. Att kunna ladda bilen hemifrån har blivit ett krav för de återförsäljare som tar sig in på elbilsmarknaden. Bland det flertal e-handlare som har dykt upp återfinns uppstickaren Evify, som siktar på att expansion i hela Norden. Nu stärker de sitt erbjudande ytterligare genom att ingå i ett samarbete med hantverkarappen Done som har ett rikstäckande nätverk av elinstallatörer.

Done vänder upp och ner på hantverkarbranschen genom sin digitala lösning för kundhantering och kommunikation. I Done-appen kan kunder chatta, föra videosamtal och betala för arbetet med en trygg partner vid sin sida. För Evifys kunder innebär detta kortare ledtider för installation samtidigt som videosamtalen inför besöket minskar risken för missförstånd kring förutsättningar och tilläggsarbeten.

Samarbetet startade i början av maj 2022 med en pilot i Västra Götaland. Sedan dess har det rullats ut i Örebro, Umeå, Södertälje och Stockholm. I takt med den ökade efterfrågan på elbilsladdare beräknas samarbetet att vara rikstäckande innan årets slut, och därefter planeras lansering i övriga Norden.

“Vi ser samarbetet med Done som en möjlighet att snabbare skala upp i Norden. I Sverige ligger vi ett par år efter våra grannar i Norge kring elektrifieringen av fordonsindustrin, medan Finland istället ligger några år efter oss i Sverige. Vi ser därför Finland som ett intressant nästa steg, där vi tillsammans med Done skulle kunna etablera oss som marknadsledande inom installation av laddboxar”, säger Philip Hägglund, VD på Evify.

Trots den explosionsartade ökningen av elbilar och laddare upplevs omställningen till grönare färdmedel som svårnavigerad och otydlig för många. Evify vill i sin vision om att göra livet enklare för elbilsägare vara en “one-stop shop” för allt vad som gäller elbilsladdning. Med artiklar, dedikerad support och ett brett sortiment av produkter och tjänster ämnar de göra upp med de vanligaste farhågorna och problemen. Utöver det kan Evify tillsammans med Dones tekniska lösning nu låta kunder boka en kostnadsfri videokonsultation med en certifierad elektriker för att reda ut frågetecken. I samband med köp hos Evify kan kunder också bli berättigade till Skatteverkets gröna teknik-avdrag, vilket innebär en skattereduktion på 50 procent för hela köpet.

“Vi är imponerade av hur snabbt Evify har skalat upp försäljningen av elbilsladdare i Sverige, och ser samarbetet med vårt rikstäckande nätverk av auktoriserade elinstallatörer som ett sätt att tillgodose den ökade efterfrågan av elbilsladdare på den nordiska marknaden”, säger Malin Granlund, medgrundare och VD på Done.