GlobalConnect har mottagit 12 miljoner kronor i finansiering från Europeiska unionen CEF (Connecting Europe Facility) för att stärka digitaliseringen av norra Skandinavien. Detta ska åstadkommas genom att upprätta ett fibernätverk med den senaste våglängdstekniken mellan Norge och Sverige. Projektet kommer skapa nya digitala förbindelser mellan länderna och Europa samt förbättra kapaciteten och robustheten i den digitala infrastrukturen i regionen.

En förbättrad infrastruktur mellan Norge och Sverige är avgörande för att fortsätta den digitala utvecklingen i norra Skandinavien och kommer att främja det digitala samarbetet mellan grannländerna. Infrastrukturen kommer också att stärka regionens möjligheter att attrahera globala teknikinvesteringar genom att öka digital tillgänglighet och förbättra förutsättningarna för digitala tjänster, vilket gör det mer attraktivt för företag att etablera sig, verka och växa i regionen.

– Ökad robusthet och kapacitetsförbättringar är viktiga faktorer för den fortsatta digitaliseringen av denna växande region. Den nya infrastrukturen kommer inte bara gynna lokala företag, kommuner och offentlig sektor utan kommer även att stärka de bilaterala försvarsinsatserna i regionen. Vi är tacksamma att EU valt att medfinansiera detta projekt, som kommer att innebära en kraftfull digital uppgradering för hela regionen, säger Martin Lippert, Koncernchef för GlobalConnect.

Den nya infrastrukturen kommer att sträcka sig från Stockholm till Luleå och vidare till Nordnorge, där den kommer att koppla samman viktiga gruvdriftsoperationer och Norska hamnar. Därefter tar den vägen från Trondheim till Sundsvall. Från Sundsvall kommer infrastrukturen att fortsätta söderut mot Stockholm för att anslutas till GlobalConnects befintliga nätverk, vilket når alla nordiska länder och Tyskland. Projektet planeras att påbörjas i början av 2024 och förväntas kosta 25 miljoner kronor. Nätverket förväntas vara i drift under 2026.