Under tisdagsmorgonen gick Semcon ut med ett uttalande där det framkommer att finska Etteplan lägger ett kontantbud på teknikkonsulten Semcon och erbjuder 149 kronor per aktie. Budpriset motsvarar en premie om 31,6 procent jämfört med måndagens stängningskurs om 113,2 kronor. Detta innebär en värdering på Semcon som motsvarar 2,7 miljarder kronor.

Acceptfristen väntas löpa mellan 1 september och 6 oktober. Erbjudandet är villkorat att Etteplan blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Semcon.

Styrelsen i Semcon rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet. Etteplan har inför erbjudandet mottagit ett åtagande från Semcons största ägare JCE Group om att acceptera budet med vissa förbehåll.