Essity har accepterat mångmiljardbud på dotterbolag

Isola Castle Ltd bud på Vinda

Isola Castle Ltd, ett bolag under Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), meddelar ett offentligt bud till aktieägarna i Vinda International Holdings Limited (Vinda). Budet gäller förvärv av samtliga aktier i Vinda till priset 23,50 HKD per aktie. Essity, som innehar 51,59 procent av aktierna i Vinda, har förbundit sig att acceptera budet. Det totala värdet av budet uppgår till cirka 28,3 miljarder HKD (37,3 miljarder SEK).

Ekonomisk inverkan för Essity

Genom transaktionen kommer Essity att erhålla ungefär 15 miljarder HKD (19 miljarder SEK). Detta avtal innebär också att Essity, efter transaktionens avslut, kommer att licensiera ut vissa av sina varumärken till Vinda, ersättande ett befintligt licensavtal.

Strategiska fördelar 

Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity, betonar de attraktiva aspekterna av budet. Essity kommer att bibehålla närvaron i Asien och i Vinda genom fortsatt licensiering. Groth understryker även hållbarhetskrav på inköp och produktion samt samarbete inom innovation och marknadsföring. Transaktionen möjliggör även en minskning av Consumer Tissues andel i Essitys totala försäljning, vilket ger utrymme för ökade investeringar och tillväxt i andra mer lönsamma segment.

Vindas finansiella status

Vinda, som har varit konsoliderat under koncernen sedan 2014, är noterat på Hong Kong Stock Exchange. Vid börsens stängning den 14 december 2023, var börsvärdet cirka 25 miljarder HKD (cirka 33 miljarder SEK). Vindas nettoomsättning för 2022 var cirka 25,1 miljarder SEK med en EBITA på cirka 1,1 miljarder SEK.

Essitys framtida rapportering och mål

Från och med fjärde kvartalet 2023 kommer bolaget att klassificera Vindas finansiella rapportering som verksamhet under avveckling. Dessutom kommer Essity att uppdatera sina finansiella mål, inklusive årlig försäljningstillväxt och justerad avkastning på sysselsatt kapital, i ljuset av denna transaktion.

Juridiska och regulatoriska aspekter

Enligt företagets juridiska konsultation utgör inte försäljningen av aktierna i Vinda en ”cessation of business” enligt villkoren i Essitys EMTN-program. Godkännande från tillsynsmyndigheter i Kina och andra relevanta marknader krävs för att genomföra transaktionen, som förväntas slutföras i mitten av 2024.

Läs hela pressmeddelandet från Essity här.