Erik Selin har investerat 4,4 miljoner kronor i snusinnovationsbolaget Sting Free AB på Lidingö. Han blir därmed näst största ägare i bolaget som nu värderas till knappt 31 miljoner kronor. Sting Free AB har utvecklat och patenterat en ny och förbättrad portionspåse med integrerat skydd för tandköttet på påsens ena sida. Skyddet minskar effektivt den sveda och irritation som normalt orsakas av snus- och nikotinportioner.

Detta är tredje gången Erik Selin investerar i bolag inom snusbranschen. Han är sedan tidigare den största svenska aktieägaren i snusjätten Swedish Match och är även storägare i snusdistributören Haypp Group, som är den största e-handlaren av snus och nikotinportioner i Europa.

– Vi välkomnar Erik och hans stora engagemang med öppna armar och kunde inte ha funnit en bättre partner, säger bolagets grundare och styrelseordförande, Bengt Wiberg, vars äldsta son, Daniel Wiberg, är företagets VD sen i höstas. Bengt är civilekonom och f.d. CFO för Lidingö stad och ABV Rock Group. Daniel är civilingenjör från KTH och har tidigare arbetat för bl.a. AFRY, Sony Ericsson, Electrolux och Research in Motion. Bland bolagets aktieägare finns även professor Curt Enzell, f.d. forskningschef på Tobaksbolaget (nuvarande Swedish Match) som uppfann det ursprungliga portionssnuset samt Meg Tivéus, tidigare styrelseledamot i Swedish Match under en period av 18 år.

Bengt och Daniel Wiberg ämnar ge världens snusare en förbättrad upplevelse

ting Free AB genomförde nyligen en enkätundersökning med över 1 000 snusande män och kvinnor i Sverige. Resultaten visar att tekniken är efterfrågad, speciellt bland kvinnor och de som har-, eller oroar sig för munhälsoproblem kopplat till sitt snusande. Undersökningen visar att 59 % av snusarna ogillar när det svider och 56% har oroat sig för sin munhälsa. Marknaden för snus och tobaksfritt snus omsätter cirka 9 miljarder kronor per år enbart i Skandinavien.

Sting Free AB kommer under hösten 2022 att lansera sin första tobaksfria nikotinportion med det unika skyddet.

– I framtiden är siktet inställt på att licensiera tekniken till de stora drakarna i branschen och skapa en industristandard som är lika självklar som lightprodukter för läsk eller Goretex för kläder och skor, säger bolagets VD, Daniel Wiberg.