Svensk-kinesiska Lucy Dahlgren grundade tidigare Bayn Group (nuvarande Humble Group AB) som hon drev i ett decennium. Nu är hon redo för nya utmaningar genom att expandera företagsgruppen THiS-Less-is-more Group i Europa och Asien. Med en digital helhetslösning för hälsobranschen utmanar THiS Group AB hela den traditionella hälsobranschen med en global molnplattform för hälsa och livsstil. Företagsgruppen THiS Less-is-More Group AB skapar nya internationella marknadskanaler för mindre och medelstora företag inom hälsa och livsstil. THiS Groups mål är att hjälpa konsumenten att lättare hitta hälsosamma kvalitetsprodukter.

– Jag vill utveckla hälsokonceptet vidare, efter Bayn Group, som fokuserade på sockerreducering. Livsstilssjukdomar t ex fetma, hjärt- och kärlsjukdomar är ett stort socialt problem i världen, som måste lösas. Företagsgruppen THiS Group AB ska arbeta med mindre och medelstora företag som fokuserar på konsumentens behov av hälsa och livsstil med en hållbar lösning. Vi vill hjälpa entreprenörer inom hälsa och livsstil att utvecklas och växa internationellt, säger Lucy Dahlgren.

Tillsammans med THiS Group AB utvecklar Lucy Dahlgren hela hälsokedjan av produkter och livsstil, digitalt, i Europa och Asien. Med hög kompetens inom bolaget, stort nätverk och goda marknadsutsikter är THiS Group redo att skapa en stark affärsallians av mindre och medelstora företag inom hälso- och livsstilsbranschen

THiS (The Health Innovation System) har en global molnplattform för kommunikation och e-handelsplats. Företagsgruppen har bildat en helhetslösning för hälsobranschen och utvecklat internationella marknadskanaler, gemensamma e-handelsplatser och affärssystem. THiS Group har redan ett flertal partners i Europa och Asien, som blir en viktig pusselbit för den internationella expansionen. Ett antal innovativa företag i Sverige och Asien har också visat stort intresse av att ingå i THiS Group AB.

– Innovativa mindre bolag inom hälsobranschen försummar ofta stora affärsmöjligheter i Sverige och internationellt på grund av bristen på ekonomisk uthållighet. Det är snarare regel än undantag att större multinationella aktörer tar över marknaden. Genom en gemensam plattform för hållbar hälsa och livsstil kan företagen fortsätta fokusera på sina egna verksamheter, sina innovativa idéer och sitt intellektuella kapital – samtidigt som de blir delägare i en ny och global affärsrörelse, avslutar Lucy Dahlgren.

Kraven på transparens och hållbarhet ökar och kräver klimatsmarta lösningar inom hela produktions- och leveranskedjan. Producenter och leverantörer behöver få en säker information om sina varors ursprung och innehåll för att informera återförsäljare och konsumenter. Mindre och medelstora företag saknar ofta ekonomisk kapacitet och förmåga att dra nytta av sina kunskaper på internationella tillväxtmarknader.