Från september 2022 börjar Entercard övergå till återvunnen plast i sina kreditkort. Korten kommer att tillverkas med minst 85, 5 % återvunnen plast, hämtad från lokalt plastavfall, nära där Entercards korttillverkare Idemias produktionsanläggningar finns. Det blir därför ingen långväga transport av plasten innan den hamnar i produktion.

Korten som produceras med återvunnen plast kommer att spara 7g Co2 per kort, samt minska 3,18g plast per kort jämfört med ett vanligt plastkort. Under ett år uppgår detta till cirka 3,5 ton Co2 och 1,5 ton avfall sparas.

– Det är av stor vikt för oss, våra partners och våra kunder att aktivt leta efter möjligheter att minska vår klimatpåverkan. Entercard vill därför erbjuda ett mer hållbart alternativ till de plastkort vi använder idag. Flera av våra partners har stort fokus på miljövänliga och gröna lösningar i sin verksamhet. Vi är därför mycket positiva till övergången till återvunnen plast, säger Line Jacobsen Hegge, Head of Card and Statement Operations på Entercard.