Var åttonde svensk skulle få ett ökat intresse av att köpa fritidshus vid en räntesänkning. Det visar SkandiaMäklarnas undersökning Räntetempen. För barnfamiljer skulle nästan dubbelt så många, 24 procent, bli mer intresserade. Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna, spår att en räntesänkning i maj skulle öka antalet transaktioner på fritidshusmarknaden redan i år.

Under pandemin var svenskarnas intresse för fritidshus rekordhögt, något som syntes både på antalet försäljningar och prisökningen. Men de senaste åren har efterfrågan gått ner. Enligt Hemnet minskade försäljningen under 2023 med 16 procent mot 2022 – och hela 38 procent jämfört med 2021. Med hoppet om att en räntesänkning närmar sig lättar även svenskarnas inställning till fritidshusköp. Enligt SkandiaMäklarnas senaste Räntetemp skulle 13 procent bli mer intresserade av att köpa fritidshus vid en räntesänkning och 16 procent menar att de skulle vara lika intresserade som i dagsläget.

Marknadspåverkan av ränteändringar

Ränteökningarna som vi har sett under det senaste året har skakat om bostadsmarknaden. Priserna på fritidshus har likt bostadsrätter och villor minskat men det är betydligt färre transaktioner. Många hushåll har varit tvungna att prioritera omkostnaderna för det huvudsakliga boendet framför kostnader för en stuga. Men antalet försäljningar kommer att öka ifall räntesänkningen kommer redan i maj. Går man i tankar om att investera i ett fritidshus och har marginaler kan det vara läge att slå till nu när utbudet fortfarande är stort, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

Under maj och juni förra året, som är de vanligaste månaderna för fritidshusköp, genomfördes 21,5 procent färre transaktioner. Då uppgav även 23 procent av svenskarna att ränteökningarna gjorde dem mindre intresserade av att köpa stuga.

Familjernas reaktion på räntesänkningar

Det är främst familjer med yngre barn som lockas av tanken att köpa ett fritidshus vid en räntesänkning. En fjärdedel uppger att en sänkning av styrräntan skulle öka deras intresse. Det är även fler än snittet, 22 procent, som skulle behålla lika stort intresse som innan sänkningen. Även föregående år stack barnfamiljer ut. Då uppgav 31 procent, mot snittet på 23 procent, att ränteökningarna påverkade intresset negativt.

Ökad användning och uthyrning av fritidshus

Vi ser att allt fler väljer att använda fritidshuset över hela året, till skillnad från tidigare då exempelvis fjällhus kunde stå tomma under de varmare månaderna. Många väljer även att hyra ut sina hus nu när fler uthyrningssajter förenklat processen. Det gör att det går att få en inkomst som kan bidra till finansieringen av stugan, vilket ökat intresset ytterligare, avslutar Andreas Moritz.

Denna dynamik i fritidshusmarknaden kan få en intressant vändning om räntan faktiskt sänks i maj. Det återstår att se hur många som tar steget att investera i ett andrahandsboende under dessa mer förmånliga ekonomiska förhållanden.