Embracer meddelade sent på torsdagskvällen att teckningskursen i den riktade nyemissionen, som tillkännagavs strax efter börsens stängning på torsdagen, var 25:00 kronor per B-aktie enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen på 25,00 kronor per B-aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som leddes av Goldman Sachs, Nordea Bank, SEB och Swedbank. Vid börsstängningen på torsdagen låg Embracer B-aktien på 27,54 kronor, vilket resulterar i en rabbatt om över nio procent.

Den riktade nyemissionen omfattade 80 miljoner B-aktier och riktades till både svenska och internationella institutionella investerare. Genom nyemissionen kommer Embracer Group att få en bruttolikvid på 2 miljarder kronor.

”Medan omstruktureringsprogrammet går enligt plan, kommer likviden från denna nyemission ytterligare att stärka vår finansiella ställning, förbättra både finansieringskostnaderna och vår operativa flexibilitet samt göra det möjligt för oss att fokusera på omstruktureringsprogrammets huvudsakliga delar”, kommenterar Embracers vd och grundare, Lars Wingefors.

Embracer avser att använda nettolikviden från nyemissionen för att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning, förbättra finansieringskostnaderna och den operativa flexibiliteten utöver de åtgärder som kommunicerats. Efter genomförandet av nyemissionen kommer Embracer att revidera nettoskuldsättningsmålet till 8 miljarder kronor vid utgången av räkenskapsåret 2023/24, i linje med mittpunkten av dess justerade EBIT-prognos om 7-9 miljarder kronor, och därmed också uppfylla nettoskuldsättningsmålet justerad EBIT om 1,0x på framåtblickande 12 månaders basis.