Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Samtidigt var det justerade rörelseresultatet något lägre än väntat och helårsprognosen sänks. Omsättningen för Embracers andra kvartal uppgick till 9 569 MSEK, vilket var högre än konsensusestimatet som låg på 9 004 MSEK inför rapporten. Det justerade rörelseresultatet landade på 2 121 MSEK, vilket var lägre än förväntningarna på 2 165 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 580 MSEK vilket var en minskning om 42,5 procent jämfört med samma period i fjol.

I kvartalsredogörelsen sänker Embracer sin prognos för det justerade rörelseresultatet för räkenskapsåret 2022/2023. Det tidigare prognosintervallet om 9,2-11,3 mdSEK justeras ned till intervallet 8-10 mdSEK. Prognosen när nästa räkenskapsår 2023/2024 om ett justerat rörelseresultat på 10,3-13,6 mdSEK.

“Den reducerade prognosen för räkenskapsåret 2022/23 återspeglar ett blandat mottagande av några av de viktigaste PC/konsol-lanseringarna under andra kvartalet, som beräknas påverka katalogförsäljningen under de kommande kvartalen, förändringar i PC/konsol-pipelinen (inklusive Dead Island 2) och en försiktigare syn på den nuvarande makroekonomiska situationen, särskilt relaterad till segmenten Mobile Games och Tabletop Games”, skriver Embracer i sin delårsrapport.

Enligt en rapport från analysföretaget Newzoo så beräknas den globala gamingmarknaden att kontrahera 4,3 procent till 184,4 mdUSD under 2022, efter ett starkt 2021, dopat av pandemieffekter som ökade aktiviteten inom gaming. Mobilspelmarknaden väntas krympa med 6,4 procent till 92,2 miljoner dollar under året, medan marknaden för PC-spel väntas öka 0,5 procent till 40,5 miljarder dollar.

Tidigare i år uppskattade Newzoo att marknaden skulle nå 196,8 miljarder dollar 2022. Nedrevideringen beror på ett antal faktorer, däribland ett långsammare upptag för konsolspel än väntat.

Intäkter som genererats i den globala gamingmarknaden under perioden 2020 till 2022 är fortfarande 53 mdUSD högre än prognosen från före pandemins utbrott.