Embracer har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 99,9 miljoner aktier till en teckningskurs om 103,47 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om 15,0 procent jämfört med gårdagens stängningskurs. Emissionslikviden från Nyemissionen uppgår till cirka 10,3 miljarder SEK. Aktierna kommer att emitteras till Savvy Gaming Group, som efter genomförandet av Nyemissionen kommer att inneha cirka 8,1 procent av aktierna.

– Embracer består av passionerade medarbetare och entreprenörer med ambitiösa långsiktiga visioner. Vår decentraliserade verksamhetsmodell gör att entreprenörer och medarbetare kan agera självständigt och snabbt, och skapar hållbara organiska synergier inom koncernens ekosystem. Vår strategi omfattar att ha en bred krets av framsynta aktieägare som stöttar våra långsiktiga affärsplaner. Savvy Gaming Groups investering om 1 miljard USD ger oss förutsättningar att fortsätta att aktivt exekvera vår strategi ur en styrkeposition i den globala spelindustrin. På senare år har Saudi-baserade aktörer kommit att höra till de mest framträdande investerarna i den globala spelindustrin. Spelmarknaden i MENA-regionen är en av de snabbast växande, med 5,7 miljarder USD i omsättning 2021 och fler aktiva spelare än i både USA och Västeuropa. Det i särklass mest betydande landet i denna marknad är Saudiarabien. När jag har besökt Saudiarabien har jag själv upplevt gaming communityt och sett möjligheterna där. Vår relation med Savvy Gaming Group kommer att göra det möjligt för oss att sätta upp ett regionalt nav i Saudiarabien, där vi kommer kunna genomföra investeringar i MENA-regionen, antingen organiskt, via partnerskap, joint ventures eller via förvärv av bolag som leds av starka entreprenörer, säger Embracer Groups VD och grundare, Lars Wingefors.

– Savvy Gaming Group har föresatt sig att göra omfattande investeringar i spel- och esportsindustrin och väsentligt stärka den globala spelgemenskapen. Den här investeringen i Embracer Group är en startpunkt för ett långsiktigt åtagande i bolaget. Embracer-teamet har byggt ett unikt och marknadsledande ekosystem av entreprenörer och utvecklare i en omfattning som vi tror kommer att fortsätta generera enorma värden för spelmarknaden under kommande år. Vi ser mycket fram emot att stärka våra relationer och stödja Embracer när de genomför sin globala strategi, säger Savvy Gaming Groups VD, Brian Ward.

Embracer inleder onsdagens handel med en uppgång om drygt 9 procent.