På onsdagsmorgonen tillkännagav Eisai att beslutet om att marknadsgodkänna alzheimersläkemedlet lecanemab på den europeiska marknaden förväntas från EU-kommissionen under det andra kvartalet 2024. Meddelandet får svenska forskningsbolaget BioArctic att falla cirka 6,7 procent på torsdagen.

I rapporten för det andra kvartalet 2023 meddelade Bioarctic att man förväntade sig ett beslut från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under det första kvartalet 2024, något som nu beräknas ske senare under första halvåret.

Leqembi godkänt i Kina

Leqembi fick tidigare i veckan godkännande för användning i Kina.  Kina blir det tredje landet att godkänna läkemedlet, efter USA och Japan.