Elon Musk lämnar in stämningsansökan mot Open AI. Han hävdar att bolaget övergett sitt ursprungliga uppdrag att utveckla AI för mänsklighetens bästa och istället fokuserar på vinstmaximering.

Bakgrund till stämningen

Elon Musk stämmer Open AI och dess VD Sam Altman, där han anklagar bolaget för att ha brutit mot sitt ursprungliga syfte. Enligt Musk har Open AI övergivit idén att tjäna mänskligheten och utvecklar nu artificiell allmän intelligens (AGI) med fokus på att maximera vinster för Microsoft, vilket går emot dess ursprungliga uppdrag.

Övergång till slutna källkoder och Microsofts inflytande

I stämningsansökan påstås det att Open AI har övergått till slutna källkoder och blivit i praktiken ett dotterbolag till Microsoft, världens största teknologiföretag. Musk hävdar att bolaget inte bara utvecklar, utan också förfinar AGI för att gynna Microsofts vinster istället för att prioritera mänsklighetens bästa.

Krav på återgång till öppen källkod och förhindrande av vinster

Elon Musk framför kravet att Open AI bör återgå till öppen källkod och att både Open AI och Microsoft bör hindras från att använda teknologin för att generera vinster. Han betonar vikten av att återföra fokus till det ursprungliga uppdraget att utveckla AI för att tjäna mänskligheten.

Reaktioner från Musk och Open AI

I stämningsansökan lyfter Musk fram den påstådda förändringen i Open AIs styrelse och dess inverkan på bolagets syfte. Open AI och dess VD har ännu inte kommenterat stämningen offentligt.

Rättslig utveckling att vänta

Stämningen har lämnats in till en domstol i San Francisco, och nu återstår att se huruvida rättsprocessen kommer att leda till en förändring i Open AIs inriktning och arbete med AGI.

Elon Musks stämning mot Open AI markerar en kontroversiell konflikt mellan två framstående figurer inom teknikvärlden och reser frågor om etik och syftet med utveckling av avancerad artificiell intelligens.