Elpriserna under januari var betydligt lägre än förväntat. Orsakerna är minskad elanvändning, mildare väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden är fortfarande svår att förutspå med varierande priser. Rekommendationen att vara aktiv, överväga sitt elavtal och spara energi där det går gäller fortfarande.

Nord Pool’s elpriser (utan påslag och exklusive moms) låg runt 0,7 – 1 kr/kWh i alla områden för januari, jämfört med december då de låg runt 2-3 kr/kWh.

Energitillgången från nordisk vattenkraft är fortfarande hög och den hydrologiska balansen, som mäter mängden energi lagrad i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har förbättrats sedan december. Återstarten av Ringhals 4 kärnkraftsreaktor motverkas av att övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket bidrar till att stabilisera elpriset. Det mildare vädret i Europa har ledt till välfyllda gaslager och flera kärnkraftsreaktorer i Frankrike är tillbaka i drift. Tillsammans med lägre bränslepriser har detta bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden har sjunkit kraftigt.

Eftersom det finns många faktorer som påverkar elpriset och det fortfarande finns månader med potentiellt kallt väder är det bra att fortsätta spara energi för att hålla nere elräkningen. ”Energispararen” är ett bra onlineverktyg för att få hjälp, enligt Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning Norden.

Läs mer om elområden och elpriset här!