2024 har börjat med elpriser som ligger på samma nivå som de högsta priserna vi såg i mitten av december i fjol. Det ökade elbehovet har drivits upp till följd av extrem kyla, minskad kärnkraftsproduktion och mindre vindkraft. Trots den kyliga starten tycks den skarpa kylan avta något, vilket förväntas sänka elpriserna framåt.

Under den första veckan i januari låg det rörliga elpriset runt 99 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Det är något högre än december 2023, som hade ett genomsnittligt månadspris på cirka 79 öre/kWh. Vissa timmar i januari har dock haft priser liknande topparna från december 2022 då medelpriset på Nord Pool, den europeiska elbörsen, nådde 269 öre/kWh.

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt ökar elkonsumtionen och då även elpriserna. Men svenskarna har blivit bra på att hushålla med elen och priserna hade kunnat bli högre, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Avbrottet i kärnkraftproduktionen från Forsmark 2 på grund av ett generatorfel har minskat andelen kärnkraft, men vindkraften förväntas öka den kommande veckan. Detta, tillsammans med mildare temperaturer, förväntas stabilisera elpriserna för tillfället.

De välfyllda gaslagren i Europa motverkar prishöjningar i Norden, eftersom elhandelsmarknaden är sammankopplad. Även de tyska elpriserna påverkas av kylan och reagerar på kallare och torrare väderprognoser.

– De rörliga elpriserna var under hösten 2023 populära och har man ett timprisavtal, det vill säga att man betalar för elen till det pris som gäller de timmar elen används, så är det en fortsatt god idé att använda elen då den är som billigast, säger Jonas Stenbeck och fortsätter:

“Vi kommer fortsätta se prisfluktuationer så min rekommendation är se över sitt elavtal och hitta ett avtal som passar hushållet. Många faktorer påverkar elpriset och ett fastprisavtal ger en förutsägbarhet om man vill ha kontroll på sin elkostnad. Väljer man ett rörligt elpris är det viktigt att inför varje månad försöka ha en elkostnadsbuffert så man kan följa elprissvängningarna.”

December 2023 (medelspotpris)   December 2022 (medelspotpris)  
Elområde 1, Norra Sverige 72,60 öre/kWh 205,95 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 72,60 öre/kWh 206,03 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 79,18 öre/kWh 269,02 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 80,24 öre/kWh 271,45 öre/kWh

Tabell: Vattenfall