Styrelsen i Hövding Sverige AB har fattat det tunga beslutet att ansöka om konkurs för bolaget. Ansökan har formellt lämnats in till Malmö tingsrätt. Detta markerar ett oväntat slut för ett företag som länge varit en pionjär inom cykelsäkerhet.

Försäljningsstopp

Bakgrunden till denna utveckling är Konsumentverkets beslut från den 1 november 2023, där de tillfälligt stoppade försäljningen av Hövdings flaggskeppsprodukt, Hövding 3. Situationen förvärrades den 15 december när Konsumentverket meddelade ett permanent försäljningsstopp och återkallade produkten från marknaden.

Inhibition beviljades – men skadorna var för omfattande

Hövding har ifrågasatt Konsumentverkets slutsatser och aktivt överklagat deras beslut. Nyligen meddelade Förvaltningsrätten att de bifaller Hövdings begäran om inhibition, vilket i praktiken upphäver Konsumentverkets beslut om försäljningsstopp och återkallelse. Det innebär att Hövding 3 återigen får säljas. Trots detta positiva utfall har de ekonomiska och reputationsmässiga konsekvenserna av Konsumentverkets initiala agerande varit förödande. Styrelsen har bedömt att skadan är så omfattande att det inte längre är möjligt att fortsätta driva företaget. Detta är ett särskilt smärtsamt beslut med tanke på företagets historia och dess bidrag till cykelsäkerheten.

Tackar kunder och partners

I sitt avslutande uttalande uttrycker Hövding tacksamhet till alla inblandade parter. “Vi vill tacka våra kunder, återförsäljare, leverantörer och framför allt våra medarbetare för deras fantastiska insatser under de 12 år vi har arbetat för att rädda liv på cyklister,” sade en talesperson för företaget.

Hövdings konkurs är en betydande händelse inom den svenska cykelindustrin och markerar slutet på en era av innovation inom cykelsäkerhet. Det återstår att se vilka långsiktiga effekter detta kommer att ha på marknaden och konsumenternas förtroende för liknande säkerhetsprodukter.