Efter ett år av stadiga ökningar skedde en oväntad vändning i december

Under 2023 upplevde svenska hushållen en kontinuerlig uppgång i snitträntan för nya bolåneavtal, med en stadig ökning varje månad fram till november. Men i december skedde en oväntad vändning, då snitträntan sjönk något jämfört med månaden innan.

Snitträntan sjunker till 4,74 procent

I december noterades snitträntan för nya bolåneavtal till 4,74 procent, vilket är 0,06 procentenheter lägre än i november. Detta representerar en viktig förändring i trenden för bolåneräntorna, som hade varit på uppgång under större delen av året.

Historiskt perspektiv

“Tillbaka till 2011 måste vi gå för att hitta en decembermånad när snitträntan för nya bolån hamnar över 4 procent,” kommenterar Tove Åkerrén, nationalekonom på SCB. Hon påpekar att snitträntan under förra året nådde en nivå som inte observerats på många år, vilket markerar en signifikant förändring jämfört med den historiskt låga räntan på 1,32 procent som noterades i oktober 2021.

Snittränta för nya bolåneavtal i procent, december 2009 – december 2023

Källa: SCB

Tillväxttakten för nya bolån avtar

Parallellt med ränteutvecklingen har tillväxttakten för nya bolån börjat avta. Enligt Åkerrén har den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från banker och andra finansinstitut minskat månad för månad sedan maj 2022. I december uppgick den totala utlåningen till svenska hushåll till 4 917 miljarder kronor, med en årlig tillväxttakt på endast 0,4 procent.

Snitträntan för nya insättningar

För de som väljer att sätta in pengar på bankkonton istället för att låna, var snitträntan för nya insättningar 2,16 procent i december. För konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag låg räntan på 3,36 procent.

Om finansmarknadsstatistiken

Statistiken över bostadslån innehåller lån från monetära finansinstitut till hushåll med säkerhet i bostad. Statistiken är baserad på uppskattningar då Sverige inte samlar in uppgifter om ändamålet med lån. Nya avtal omfattar avtal som tecknats under den aktuella månaden och inkluderar nya låneavtal, omförhandlingar av existerande lån samt överföringar av lån.

Denna vändning i bolåneräntan kan ses som ett tecken på en potentiell avmattning i ränteuppgången, vilket kan ha betydande effekter för svenska hushåll och bostadsmarknaden. Framtiden kommer att visa om detta var en tillfällig förändring eller inledningen på en mer bestående trend.