ECB-rådsledamoten Joachim Nagel: “Kan behöva fortsätta att höja räntan”

Enligt uttalandet från ECB-rådsledamoten Joachim Nagel, rapporterat av Reuters, kan det vara nödvändigt att fortsätta höja ECB:s styrränta även efter sommaruppehållet, det vill säga efter nästa policymöte i slutet av juli.

Joachim Nagel betonade att det finns mer arbete att göra och att ytterligare höjningar av räntan kan vara aktuella efter sommaruppehållet.

På torsdagen höjde ECB styrräntan med 25 punkter, och ECB-chefen Christine Lagarde indikerade att det är mycket troligt att räntan kommer att höjas igen i slutet av juli.

Joachim Nagel betonade även att när den övre gränsen för räntehöjningar har nåtts, kommer man att hålla räntan där tills man är säker på att inflationen kommer att återgå till ECB:s mål på 2 procent på ett stabilt sätt och i rätt tid.