Borlängebaserade E-Mobility i nytt samarbete med Boliden

Borlängebaserade Soltechbolaget E-Mobility har nyligen tecknat ett banbrytande avtal med metallföretaget Boliden. Avtalet, som markerar en betydande utveckling inom gruvteknologi, fokuserar på utvecklingen av mobila laddstationer för batteridrivna gruvmaskiner i Bolidens gruva i Kristineberg. Lösningen som E-Mobility utvecklar representerar en ny produkt på marknaden och innebär initialt tre laddstationer.

Expertis inom laddinfrastruktur

E-Mobility är ett bolag inom Soltechkoncernen som specialiserar sig på storskaliga elbilsladdningsinstallationer och högeffektiv laddinfrastruktur. Nu tar bolaget ett steg längre genom att ingå ett teknikutvecklingsavtal med Boliden. Genom detta avtal ska E-Mobility utveckla och sälja flyttbara laddcontainers till Boliden, vilka kommer att användas för att ladda batteridrivna gruvmaskiner i underjordsgruvan i Kristineberg.

Innovativa laddcontainers för underjordsmiljö

Den teknologiska lösning som nu utvecklas är en mobil laddstation i form av laddcontainers, särskilt anpassade för den krävande underjordsmiljön i gruvor. Dessa laddcontainers kommer att vara lätta att flytta i takt med att gruvan expanderar, vilket gör dem till en flexibel och effektiv lösning för Bolidens behov. Satsningen är en del av Bolidens strategi att bygga ut sin laddinfrastruktur och närma sig visionen om en helt elektrisk gruva i framtiden.

En smartare laddinfrastruktur för gruvor

Martin Götesson, VD på E-Mobility, uttrycker sin entusiasm över samarbetet:

– Vi är mycket glada över förtroendet att genomföra en produktutveckling som ställer höga krav på innovation och teknisk kompetens. De mobila laddstationerna för gruvmaskinerna kommer att spara massor av tid, plats och skapa en smartare laddinfrastruktur i gruvsystemet. Det skulle förvåna mig om inte fler metall- och gruvaktörer började kika på den här typen av techlösning och går i Bolidens fotspår framöver.

Med denna satsning tar E-Mobility och Boliden ett viktigt steg mot framtidens hållbara gruvdrift, där elektrifiering och smart teknologi spelar en avgörande roll.