Mikael Sandberg är mannen bakom omtalade Folier som nyligen uppmärksammades av
Ehandel.se för sin tillväxtresa.

Han startade år 2014 Folier.se tillsammans med kollegan Richard Rindelaub. I
början skedde majoriteten av försäljningen via fysiska butiker men efter bara några år
skiftade man fokus till e-handel, något som visade sig gynna bolaget.

Finanstid har fått några kommentarer kring siffrorna från Foliers VD Mikael Sandberg:

Vad säljer ni på er e-handel?
– Vi har i stort sett allt du behöver för att göra egna tryck på kläder och hårda material,
berättar Mikael Sandberg.

Hur mycket ökade ni omsättningen från 2020 till 2021?
– Under 2020 låg orderingången på 23 MSEK kontra 2021 där vi passerade 28 MSEK.
En total ökning med 20 %.

Har er webb-trafik ökat i samband med ökningen av omsättningen?
– Vår online affär ökade med 21 %. Under 2021 hade vi över 200,000 användare på
sajten. Går allt enligt planerna så bör vi slå 250,000 användare 2022.

Vad tror du är anledningen till er ökning?
– Det beror i första hand på ökad igenkänning, vi har jobbat aktivt med att stärka
varumärket på nätet. En annan anledning är ett utökat produktutbud. Vi utökade även
lagerytan ganska nyligen med 400%.

Har ni planer på att expandera utomlands?
– Vi kommer att expandera utanför Sveriges gränser under 2022/2023. Mer information
om det släpps inom snar framtid, bland annat kommer vi uppdatera den
informationen på folier.se, avslutar Mikael.