Det svenska fastighetsutvecklingsbolaget Serneke befinner sig i en ny fas av förändringar. Doxa, som nyligen genomförde ett offentligt uppköpserbjudande för Serneke, har nu meddelat att de äger över 90 procent av aktierna och rösterna i företaget. Som ett resultat av detta har Doxa beslutat att påkalla tvångsinlösen av de återstående aktierna i Serneke. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tvångsinlösen innebär att aktieägare som äger aktier i Serneke och inte accepterade Doxas erbjudande kommer att tvingas sälja sina aktier till Doxa. Denna åtgärd är ett sätt för Doxa att uppnå full kontroll över Serneke och konsolidera sitt ägande i bolaget.

Samtidigt som tvångsinlösen genomförs har Sernekes styrelse fattat beslut om att ansöka om avnotering av företagets B-aktie från Nasdaq Stockholm, vilket innebär att aktien inte längre kommer att vara föremål för handel på den svenska börsen. Sista dagen för handel kommer att meddelas efter att Serneke har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq Stockholm.

Beslutet om avnotering är en konsekvens av Doxas dominans i Serneke. Genom att avnotera aktien från börsen kan Serneke fokusera på sin framtid utan att behöva ta hänsyn till de krav och förväntningar som följer med att vara ett börsnoterat bolag. Det ger också Doxa möjlighet att i större utsträckning forma företaget i enlighet med sina egna visioner och strategier.

Som en del av denna övergång har Sernekes styrelse, på begäran av Doxa, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 7 juli 2023. På stämman kommer flera viktiga frågor att diskuteras, inklusive val av ny styrelse. Det är viktigt att notera att denna stämma kommer att äga rum efter det att Doxa har genomfört tvångsinlösen och erhållit full kontroll över Serneke.

För aktieägare och intressenter i Serneke innebär dessa förändringar en ny era för företaget. Med Doxa som majoritetsägare och beslutet att ansöka om avnotering kommer Serneke att möta utmaningar och möjligheter i en ny kontext. Det återstår att se hur denna förändring kommer att påverka företagets framtida utveckling och vilken inverkan det kommer att ha på aktieägarna och den svenska fastighetssektorn som helhet.