En 30-årig man har blivit dömd av Södertörns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Han tillät att hans bankkonto hos SEB användes för att deponera och förvara totalt 390 000 kronor, som hade härstammat från ett bedrägeri där en kvinna blev lurad på samma belopp.

Straffet bestod av en villkorlig dom och 80 dagsböter på 50 kronor vardera. Enligt domen måste han även ersätta den bedragna kvinnan på ursprungssumman, motsvarande 390 000 kronor.

Mannen har uppgett att han hade problem med missbruk av droger och skulder. Istället för att återbetala en skuld, tvingades han att ta ett lån från SEB för en person som sålde narkotika till honom.

Han skaffade ett bankkort och en dosa hos banken och träffade senare den person som sålde narkotika till honom, tillsammans med en annan person han trodde var banktjänsteman. De två tog hand om hans bankdosa medan han gick iväg på ett ärende. När han återvände påstod de att bankdosen inte fungerade och att han behövde skaffa en ny.

Mannen hävdade att han aldrig utförde några transaktioner på det kontot och att han först fick veta om dem senare. Han sa också att han inte kände igen namnen på de personer som pengar hade swishats till från hans konto.

Tingsrätten fastställde dock i sin dom att det var klart att 30-åringens konto i SEB användes för att deponera och förvara 390 000 kronor som hade överförts från målsägandens konto. Domstolen konstaterade också att det fanns bevis på att det hade skett flera utgående transaktioner strax efter insättningen den 10 juli 2020. Det var således uppenbart att de insatta pengarna delvis hade används på något sätt, ansåg domstolen.

Tingsrätten fastslog även att pengarna som satts in på kontot härstammade från brottslig verksamhet och hade överförts till mannens konto direkt i samband med att målsäganden blev utsatt för brott.

Tingsrätten skrev i sitt beslut: ”Det är därför uppenbart att syftet med överföringen och den efterföljande omsättningen av pengarna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. De objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott är därmed uppfyllda.”

Tingsrätten ansåg att 30-åringens förklaring var mycket osannolik och ignorerades helt i domen. Domstolen påpekade att han måste ha insett att hans bankkonto användes för att dölja pengarnas ursprung eller underlätta deras användning på ett olagligt sätt. Han dömdes därför tillslut för penningtvättsbrott.

Mannen har tidigare blivit dömd vid två tillfällen för narkotikabrott. Tingsrätten bedömde att brottet var värt ett fängelsestraff på sex månader, men att varken hans tidigare brottslighet, brottets allvar eller arten av brottet stödde ett fängelsestraff. Därför blev straffet en villkorlig dom.