Den 23 oktober i år meddelade Oscar Properties att tvålångivare till bolagets dotterbolag sagt upp säkerställda lån, uppgående till 2,1 miljarder kronor till omedelbar betalning. Den 8 november meddelade fastighetsbolaget att ett principförslag hade tagits fram med vissa kreditgivare som avsåg koncernens framtida kapitalstruktur.

Idag har Oscar Properties mottagit aviseringar från bland annat DNB gällande avslut av säkrade lån på ungefär 1 600 miljoner SEK, som vissa dotterbolag till företaget har tagit och där moderbolaget har ingått borgensåtagande för, och som nu måste betalas omedelbart på grund av uteblivna ränte- och avgiftsbetalningar.

Företaget har blivit informerat att DNB avser att från och med den 28 november 2023 påbörja åtgärder för att verkställa säkerheter som pantats över aktierna i vissa av företagets dotterbolag som äger fastigheter, samt lån som dessa dotterbolag har erhållit. Fastigheterna som kan beröras av åtgärderna har enligt företagets senaste värdering ett värde på ungefär 3 000 miljoner SEK.

Oscar Properties kommer fortsätta samarbeta med sina övriga långivare för att hitta en lösning för resterande delar av koncernen.