2024 inleds med en blandning av skattehöjningar och -sänkningar. Här är en översikt av de viktigaste förändringarna för privatpersoner. Redan nästa vecka får flera skatteförändringar verkan. Finanstid har samlat de viktigaste tillsammans med länkar för fördjupning.

Sänkt skatt på arbete och pension

I år ser vi ett nytt jobbskatteavdrag, vilket innebär att medelinkomsttagaren får cirka 5 000 kronor lägre skatt. Hälften av detta beror på det nya jobbskatteavdraget och resten på tidigare justeringar och grundavdrag. Läs mer.

Fryst brytpunkt för statlig inkomstskatt

Skiktgränsen för statlig skatt fryses, vilket innebär att 300 000 fler personer kommer att betala denna skatt. Totalt kommer över en miljon personer att få högre skatt 2024 än förväntat.

Höjd genomsnittlig kommunalskatt

För 2024 stiger den genomsnittliga kommunalskatten till 32,37%. Läs mer

Sänkt skatt på bensin, justerad för diesel

Bensinskatten sjunker med 75 öre per liter, medan dieselskatten ökar med 15 öre. Läs mer

Höjd skatt på ISK

Investeringssparkonton (ISK) får en skattehöjning till 1,09%, nästan en trefaldig ökning sedan 2022. Läs mer

Höjd energiskatt

Elskatten ökar med 4,5 öre per kWh, vilket motsvarar en årlig kostnadsökning på cirka 900 kronor för en genomsnittlig villa. Läs mer

Kompensation för de födda 1957

De som är födda 1957 och betalade för mycket skatt under 2023 kommer att få en återbetalning under 2024. Läs mer

Indexering av jobbskatteavdrag för äldre

Jobbskatteavdraget för äldre justeras med inflationen, och åldersgränsen höjs till 66 år.

Slopad skatt på plastkassar

Från november 2024 försvinner skatten på plastbärkassar.

Justerad skatt på nikotin och tobak

Skatten på cigaretter och snus separeras och justeras, med höjningar för cigaretter och sänkningar för snus från november 2024.

Höjd spelskatt

Spelskatten ökar från 18 till 22 procent i mitten av 2024.

Höjd skatt på alkohol

Skatten på alkohol höjs från och med januari.

Tillfälligt höjt Rot-avdrag

Rot-avdraget skiljs från rut-avdraget och höjs temporärt till 75 000 kronor från juli.

Källa: Skattebetalarna.se