Desenio faller idag kraftigt efter att man vinstvarnat på tisdagsmorgonen samt meddelat att man infört ett sparpaket där flera personer varslas. Aktien rasar med 34 % på tisdagsförmiddagen och har i år haft en kursnedgång på över 90 %.

De preliminära siffrorna för koncernens nettoomsättning och rörelseresultat under Q2 uppgår till 132 MSEK respektive -13 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -9,8%.

Beslut har fattats om att genomföra en kostnadsneddragning om 32 MSEK på årsbasis för att anpassa verksamheten till en utmanade marknad med sjunkande onlinekonsumtion, inklusive en dämpande effekt på sällanköpshandeln. Kostnadsbesparingarna får full effekt från det fjärde kvartalet 2022. Baserat på de justerade administrationskostnaderna rullande 12 månader fram till den 31 mars 2022 om 175 MSEK motsvarar kostnadsneddragningen 18%. 45 anställda kommer att varslas om uppsägning och ledningens löner kommer att sänkas med 20%.

– Osäkerheten kring efterfrågan online är på kort sikt stor och det gäller även för Desenio och Poster Store. Vi har en i grunden bra affärsmodell med höga marginaler men kostnaderna är inte anpassade till den efterfrågan vi sett under våren och början på sommaren. Samtidigt medför den extraordinära marknadssituationen att det i dagsläget är svårt att förutspå utvecklingen under den andra halvan av 2022. Sammantaget innebär det att vi för att säkerställa vår lönsamhet behöver sänka kostnaderna genom att varsla personal, vilket känns oerhört tråkigt. Varslet kommer att beröra cirka 27% av våra medarbetare i Sverige på alla nivåer. Därmed skapar vi utrymme för lönsamhet, inklusive vår viktiga satsning i Nordamerika, kommenterar Fredrik Palm, vd Desenio Group.