Utlåning och räntor på bostadslån

I november 2023 observerades en ökad genomsnittlig ränta på nya bostadslån för hushållen, vilket nådde 4,80 procent. Jämfört med föregående år är detta en betydande ökning, då räntan i november 2022 var 3,89 procent för avtal med bindningstider mellan 1 och 5 år. Detta markerar en fortsatt trend av stigande räntor på bostadsmarknaden enligt en rapport från SCB.

Tillväxttakten i lån minskar

Det finns även en minskning i den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från monetära finansinstitut (MFI). Sedan maj 2022 har denna takt minskat varje månad, med en rapporterad årlig tillväxttakt på endast 0,5 procent i oktober 2023.

Utlåning till företag

Icke-finansiella företag upplevde en stabilare tillväxttakt på 1,4 procent under november 2023. Detta indikerar en något starkare utlåningstillväxt inom företagssektorn jämfört med hushållen.

Total utlåning från MFI

Den totala utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag uppgick till 7 912 miljarder kronor. Av detta belopp stod hushållens lån för 62 procent, medan företagslån utgjorde 38 procent.

Inlåning

När det gäller inlåningen, stod avistakonton för 77 procent av MFI:s totala inlåning från hushållen. Det totala innehavet av sedlar och mynt, M0, uppgick till 58 miljarder kronor.

Räntor på ut- och inlåning

Räntan på nya utlåningsavtal till icke-finansiella företag låg på 5,37 procent, en ökning jämfört med 3,90 procent i november 2022. För insättningar på bankkonton var hushållens genomsnittsränta 2,13 procent, medan för icke-finansiella företag var den 2,26 procent.

Sammanfattning

Denna ökning av räntor och minskning i tillväxttakt av bostadslån reflekterar en förändrad dynamik på bostadsmarknaden och inom den bredare finansiella sektorn. Dessa förändringar påverkar både hushåll och företag, vilket gör det viktigt för aktörer att anpassa sig till det nya ekonomiska landskapet.