En översikt av förändringarna

Nästa år kommer den totala kommunala skattesatsen att höjas i genomsnitt, vilket markerar en viktig förändring i den ekonomiska strukturen för många svenska kommuner och regioner. En detaljerad titt på de kommande skattejusteringarna visar att den genomsnittliga skattesatsen för kommun och region tillsammans kommer att uppgå till 32,37 procent.

Källa: SCB

Kommunala skattejusteringar

Bland de 290 kommunerna i Sverige har 13 kommuner beslutat att höja sin skattesats för nästa år. Noterbart är att invånarna i Hylte och Laholm, två kommuner i Hallands län, kommer att se de mest påtagliga höjningarna med 1 krona respektive 82 öre. Å andra sidan kan invånarna i 24 kommuner förvänta sig en sänkning av skattesatsen, där Österåkers kommun sticker ut med en minskning på 30 öre. På SCB:s hemsida, som du hittar här, kan du se vad förändringen blev i din kommun.

Regionernas skattesatser

När det gäller regionskattesatsen väljer enbart tre regioner – Örebro, Stockholm och Dalarna – att göra en höjning för 2024. Örebro leder denna grupp med en markant höjning på 75 öre. Denna utveckling står i kontrast till de övriga regionerna, som väljer att behålla sin skattesats oförändrad jämfört med året innan.

Sverige från topp till botten

Österåkers kommun framhåller sig återigen genom att ha den lägsta totala kommunala skattesatsen i Sverige, en position den har behållit i sex år, med en sats på 28,98 procent för 2024. I motsatt ände finner vi Degerfors, med landets högsta skattesats på 35,3 procent. Skillnaden mellan kommuner med högst och lägst skattesats är avsevärd, vilket pekar på den variation som finns inom landets skattesystem.

Ekonomisk tillväxt och skatteunderlag

Det totala skatteunderlaget, som reflekterar den beskattningsbara förvärvsinkomsten, visade en imponerande ökning på 5,8 procent mellan 2021 och 2022. Denna tillväxt är utbredd över nästan hela landet, med Åre som en noterbar toppnotering med en ökning på nästan 10 procent. Denna utveckling understryker en övergripande positiv ekonomisk trend i Sverige, med undantag för Dorotea där en minskning på 0,65 procent noterades.

Förändringar i begravningsavgiften

Den genomsnittliga begravningsavgiften kommer att öka år 2024 till 25,1 öre, med större ökningar i områden där Svenska kyrkan hanterar begravningsverksamheten. Denna förändring i begravningsavgiften återspeglar de ökade kostnaderna för denna viktiga offentliga tjänst och varierar beroende på kommunal huvudman.

Avslutningsvis

De kommande förändringarna i skattesatserna för kommuner och regioner speglar en bred spektrum av ekonomiska strategier och förhållningssätt, från skattesänkningar till strategiska höjningar. Dessa justeringar visar på en anpassning till de lokala ekonomiska förutsättningarna och behoven, samtidigt som de bidrar till finansieringen av viktiga offentliga tjänster och infrastruktur. Medan de ekonomiska effekterna varierar beroende på plats, är det tydligt att dessa förändringar är avgörande för den fortsatta utvecklingen och välfärden för Sveriges kommuner och regioner.