Coinbase meddelade exklusivt till CNBC att de har kommit överens om att köpa ett anonymt holdingbolag som innehar en Mifid II-licens. Med en Mifid II-licens kommer Coinbase att kunna börja erbjuda reglerade derivat, som terminer, i EU, utöver nuvarande spothandel med bitcoin och andra kryptovalutor. Derivat kan bli en viktig affär för Coinbase, eftersom de utgör cirka 75 % av den totala handelsvolymen för kryptovalutor.

Med sikte på EU

Coinbase siktar på att erbjuda kryptoderivat i EU och planerar för detta att förvärva ett företag med licens för sådan handel.

Det amerikanska kryptobörsföretaget berättade exklusivt för CNBC att de har ingått ett avtal om att köpa ett icke namngivet holdingbolag med en MiFID II-licens. MiFID II syftar på EU:s uppdaterade regler för finansiella instrument, införda 2017 för att bredda fokus bort från enbart aktier till andra tillgångsslag, som räntebärande värdepapper, derivat och valutor.

Denna expansion är en del av Coinbase långsiktiga ambition att betjäna professionella och institutionella kunder. Företaget, grundat för 12 år sedan, har under de senaste åren sökt utvidga sitt utbud till institutioner som hedgefonder och högfrekventa handelsföretag, för att dra nytta av de större transaktionsstorlekarna hos dessa handlare.

Om och när Coinbase slutför affären, markerar det bolagets första lansering av derivathandel i EU. Med en MiFID II-licens kommer Coinbase att kunna erbjuda reglerade derivat, som terminer och optioner, i EU. Företaget erbjuder redan spothandel i bitcoin och andra kryptovalutor.

Affären är beroende av regulatoriskt godkännande, och Coinbase förväntar sig att den kommer att slutföras senare under 2024.

Anpassning till EU-regler

Coinbase har för avsikt att följa strikta efterlevnadsstandarder som upprätthålls i EU, inklusive krav relaterade till bekämpning av penningtvätt, kundtransparens och sanktioner.

Företaget har åtagit sig att säkerställa en global fempunkters efterlevnadsstandard, stödd av ett team på över 400 professionella med erfarenhet från myndigheter som FBI och Justitiedepartementet.

“Vi har en lång väg framför oss innan vi slutför förvärvet och operationaliserar EU:s MiFID-licensierade enhet, men detta är ett spännande steg framåt i våra ansträngningar att utöka tillgången till våra internationella derivatprodukter och skapa ett mer globalt och öppet finansiellt system för 1 miljard människor runt om i världen,” säger Coinbase i ett blogginlägg.

En viktig marknad för Coinbase

Derivat kan bli en avgörande marknad för Coinbase. Enligt företaget utgör derivat 75% av den totala handelsvolymen för kryptovalutor. Coinbase har en lång väg att gå för att konkurrera med sin större rival Binance, en stor aktör på marknaden för kryptoderivat, liksom företag som Bybit, OKX och Deribit.

Enligt data från CoinGecko hade Binance en handelsvolym på över 56,6 miljarder dollar i terminskontrakt under de senaste 24 timmarna. Det är betydligt större än den volym som Coinbase hanterar. Deras internationella derivatbörs omsatte 300 miljoner dollar i terminshandelsvolym under de senaste 24 timmarna.

Coinbase erbjuder för närvarande inte kryptoderivatprodukter i Storbritannien, där de är förbjudna. Den brittiska finansinspektionen förbjöd kryptoderivat i januari 2020, med motiveringen att de är “olämpliga” för konsumenter på grund av de risker de medför.

Coinbase gjorde sitt första avancemang inom derivat i maj, med lanseringen av en internationell derivatbörs i Bermuda. Och företaget introducerade kryptoderivat i USA i november efter att ha fått regulatoriskt godkännande från National Futures Association.

Coinbase hade övervägt att förvärva FTX Europe, den europeiska enheten av den nu kollapsade kryptoplattformen, men beslutade sedan att avstå från idén, enligt rapportering från Fortune.

Coinbase expansion utanför USA

Rörelsen mot derivat fortsätter Coinbase expansionsdrivkraft på marknader utanför USA.

Coinbase har aggressivt eftersträvat internationell expansion under det senaste året då de står inför svårigheter hemma. Företaget är målet för en stämning från USA:s värdepappers- och börskommission där det anklagas för att ha brutit mot värdepapperslagar.

I oktober valde företaget Irland som sin primära regleringsbas i EU inför ett kommande paket av kryptolagar som kallas Markets in Crypto-Assets (MiCA), och lämnade in en ansökan om en enda MiCA-licens, som de hoppas erhålla senast i december 2024 när reglerna är helt tillämpade.

Coinbase erhöll också nyligen en licens som leverantör av virtuella tillgångstjänster från Frankrike, vilket ger dem tillstånd att erbjuda förvaring och handel med kryptovalutor i landet.