I ett viktigt strategiskt steg för att anpassa sig till marknadens dynamik och öka tillväxtpotentialen har Clemondo meddelat en rad förändringar inom sin organisation. Med sikte på att förstärka sitt fokus på lönsam tillväxt och utnyttja möjligheterna inom hållbara lösningar har bolaget vidtagit åtgärder som inkluderar tillsättningen av en ny interim försäljnings- och marknadschef samt en omstrukturering av ledningsgruppen.

Olof Stridh tar över som interim försäljnings- och marknadschef

I en betydande omstrukturering av ledningen har Olof Stridh utsetts till interim försäljnings- och marknadschef, med en fast plats i ledningsgruppen. Denna roll är avgörande för Clemondos ambitioner att öka sitt fokus på marknadsområdet Fordon, där bolaget identifierat betydande tillväxtpotential för sina vegetabiliska rengöringsprodukter under varumärket Greenium.

Strategisk översyn av marknadsområdet fordon

Under det kommande året kommer en av de primära uppgifterna för Stridh att vara att leda en strategisk översyn av verksamheten inom marknadsområdet Fordon. Detta område har under 2023 mött utmaningar, trots att andra områden såsom Hygien och Industri har uppvisat stark tillväxt och byggt momentum.

“Vi har ett tufft 2023 bakom oss inom marknadsområde Fordon, medan Hygien och Industri går bra och bygger löpande momentum. Vi ser stor potential att växa inom samtliga områden, såväl i Sverige som utomlands, men behöver se över vårt sätt att möta fordonsmarknaden”, förklarar Jesper Svensson, VD för Clemondo.

Ändringar i ledningsgruppen

I samband med dessa förändringar har Veronica Sköld och Johannes Efstratiadis lämnat sina positioner i ledningsgruppen. Efstratiadis kommer att koncentrera sig på att ytterligare stärka försäljningen inom marknadsområde Industri, medan Sköld, som lagt en stabil grund för Clemondos hållbarhetsarbete, kommer att fortsätta bidra till bolagets hållbarhetsfrågor på deltid fram till sommaren 2024.

Fokus på lönsam tillväxt och hållbarhet

Dessa organisatoriska förändringar speglar Clemondos engagemang för att fokusera på lönsam tillväxt och maximera kundvärdet genom sitt hållbara erbjudande. “Bakgrunden till förändringarna är att bolaget befinner sig i en ny fas där vi behöver fokusera ännu mer på lönsam tillväxt, inte minst kopplad till vårt hållbara erbjudande och hur vi skapar maximalt kundvärde”, säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Pågående rekrytering

Samtidigt pågår rekryteringen för att hitta en permanent lösning för positionen som försäljnings- och marknadschef. Denna rekryteringsprocess är ett tecken på Clemondos långsiktiga strategi att stärka sin position på marknaden genom att investera i ledarskap som kan driva företaget framåt mot en hållbar och lönsam framtid.